Find Publications

Search in all content

Filters for Publications

Search concepts
Selected filters
1975

Velocity Distribution in Air Conditioned Rooms of Differing Size having Different Diffuser Sizes and Positions

Nielsen, P. V., 1975, Proceedings of the XIV'th International Congress of Refrigeration: Moscow, 1975. 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearchpeer-review

File
146 Downloads (Pure)

Virkningen af hastighedsbegrænsning på motorveje: Notat udarbejdet af Vejdatalaboratoriet

Andersen, E. & Bolet, L., 1975, 8 p.. Oct 07, 1975.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Ytringsbeskrivende verber, gengivelse af ytringer, og sprogbrugens indeksikalitet

Andersen, T., 1975, In : Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori (NyS). 8, p. 81-102 22 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

1974

Æstetik og planlægning: 11 artikler

Translated title of the contribution: Aesthetics and planning. 11 articlesMaaløe, E., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 61 p. (SBI-notat; No. 46).

Research output: Book/ReportBook

Afløbsinstallationer

Translated title of the contribution: Sanitary drainage installationsSchmidt Jørgensen, F. & Ovesen, K., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 382 p. (SBi-anvisning; No. 96).

Research output: Book/ReportBook

Apropå STU-debatten

Axelsson, R., Ramström, D. & Rosenberg, L., 1974, In : Ekonomisk Debatt. 2, p. 239-242

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Arealklassificering

Translated title of the contribution: Land use classificationKaufmann, E., Løvborg, E. & Hein Olsen, V., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 32 p. (SBI-byplanlægning; No. 27).

Research output: Book/ReportBook

Autonomous rDNA molecules containing single copies of the ribosomal RNA genes in the macronucleus of Tetrahymena pyriformis.

Engberg, J., Christiansen, G. & Leick, V., 1974, In : Biochem. Biophys. Res. Commun.. 59, p. 1356-1365

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

42 Citations (Scopus)

Bathroom box-units in Denmark

Blach, K. & Christensen, G., 1974, København: SBI forlag. 7 p. (SBI-særtryk; No. 252).

Research output: Book/ReportBook

Benefit-Cost i planlægningssammenhæng

Translated title of the contribution: Benefit-Cost analysis in a planning contextChristiansen, U., 1974, København: SBI forlag. 7 p. (SBI-særtryk; No. 245).

Research output: Book/ReportBook

Beregning af vægsystemer i skivebygninger: En vejledning i opstilling af konstruktionsmodeller for afstivende vægsystemer, udsat for vandret og lodret last, med henblik på beregning med forskydningslagmetoden, f.eks. i form af edb-programmet SHEWALS

Translated title of the contribution: Analysis of shear wall systems. A guide to the setting up of theoretical structural models for bracing wall systems, exposed to horizontal and vertical load, with reference to analysis by the continuous shear connection method, e.g. in the form of the computer program SHEWALSHansen, K. F., 1974, København: SBI forlag. 77 p. (SBI-rapport; No. 91).

Research output: Book/ReportBook

Betonvægge, enkelte

Translated title of the contribution: Concrete walls, singleKristensen, J., 1974, København: SBI forlag. 8 p. (SBI-lydpjece; No. 10).

Research output: Book/ReportBook

Bidrag til en planlægningsteori

Translated title of the contribution: Contribution to a planning theoryMøllgaard, J., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 66 p. (SBI-notat; No. 42).

Research output: Book/ReportBook

BIM 73: SBI's indeklimatiske undersøgelser

Translated title of the contribution: SBI's indoor climate measurementsBecher, P., Nielsen, O., Valbjørn, O. & Christophersen, E., 1974, København: SBI forlag. 27 p. (SBI-rapport; No. 90).

Research output: Book/ReportBook

Boligområdernes trafikuheld

Translated title of the contribution: Traffic accidents in residential areasHvidtfeldt, H. & Sterner, J., 1974, København: SBI forlag. 7 p. (SBI-særtryk; No. 254).

Research output: Book/ReportBook

Brugerønsker - funktionskrav

Translated title of the contribution: Occupiers wishes and functionalityPoulin, P., 1974, København: SBI forlag. 4 p. (SBI-særtryk; No. 253).

Research output: Book/ReportBook

Byggepladsen: Materiel, indretning, bestemmelser, sikkerhed, styring, eksempel

Translated title of the contribution: The building site. Equipment, arrangement, provisions, safety, management, exampleSand, O., Amtoft, K. & Andersen, P., 1974, København: SBI forlag. 104 p. (SBi-anvisning; No. 93).

Research output: Book/ReportBook

Bygherrens omkostningsstyring: Investeringsanalyser ved bygningsplanlægning

Translated title of the contribution: Client's cost control. Investment analysis in construction managementPedersen, D. O., 1974, København: SBI forlag. 8 p. (SBI-særtryk; No. 255).

Research output: Book/ReportBook

Computer Aided Network Design

Rasmussen, H., 1974

Research output: Book/ReportBook

Decoupling Networks for Antennas

Bach, A. J. & Rasmussen, H., 1974, Ikke angivet. London 1974

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

Det danske sygehus- og sundhedsvæsens fremtid: Samfundsøkonomiske fremtidsperspektiver

Translated title of the contribution: Future of the Danish hospital and health systems. The economic perspectiveChristiansen, U., 1974, København: SBI forlag. 7 p. (SBI-særtryk; No. 244).

Research output: Book/ReportBook

Dimensionering af indblæsning

Nielsen, P. V., 1974, Danfoss A/S. 51 p.

Research output: Book/ReportReport

Distribution of Variances in Regular Levelling Networks.

Borre, K., 1974.

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaper without publisher/journalResearchpeer-review

Drikkevands optagelse af cadmium og bly fra armaturer

Translated title of the contribution: Contamination of drinking water of cadmium and lead from fittingsNielsen, K., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 15 p. (SBI-notat; No. 36).

Research output: Book/ReportBook

Dyrere olie har kun relativ lille betydning for byggeriet

Translated title of the contribution: Building expences will hardly be influenced by increasing oil pricesAndersen, H. S., 1974, København: SBI forlag. 4 p. (SBI-særtryk; No. 243).

Research output: Book/ReportReport

Døre

Translated title of the contribution: DoorsKristensen, J. & Wanning, F., 1974, København: SBI forlag. 6 p. (SBI-lydpjece; No. 7).

Research output: Book/ReportBook

Døres lydisolation II

Translated title of the contribution: Sound insulation of doors IIKjær, J., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 11 p. (SBI-notat; No. 39).

Research output: Book/ReportBook

835 Downloads (Pure)

Forslag til lystbådehavne i Aalborg

Burcharth, H. F., 1974, Aalborg: Laboratoriet for Hydraulik og Havnebygning. (Bulletin; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
105 Downloads (Pure)

Foundation of a Theory of Elasticity for Geodetic Networks.

Borre, K. & Krarup, T., 1974.

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaper without publisher/journalResearchpeer-review

Fremløbstemperaturen

Translated title of the contribution: Water-temperature in heating plantsBecher, P., 1974, København: SBI forlag. 3 p. (SBI-særtryk; No. 242).

Research output: Book/ReportBook

Fremtidsforskning - og planlægning: Metoder, udsagn og behov

Translated title of the contribution: Futurology and town planning. Methods, results and dutiesKaufmann, E., 1974, København: SBI forlag. 12 p. (SBI-særtryk; No. 241).

Research output: Book/ReportBook

Fugt og tage

Translated title of the contribution: Moisture and roofsAndersen, N. E., Blach, K. & Christensen, G., 1974, København: SBI forlag. 8 p. (SBI-fugtpjece; No. 8).

Research output: Book/ReportBook

Fugt og terrændæk

Translated title of the contribution: Moisture and slab-on-ground constructionAndersen, N. E., Blach, K. & Christensen, G., 1974, København: SBI forlag. 8 p. (SBI-fugtpjece; No. 6).

Research output: Book/ReportBook

Fugt og ydervægge

Translated title of the contribution: Moisture and outer wallsAndersen, N. E., Blach, K. & Christensen, G., 1974, København: SBI forlag. 8 p. (SBI-fugtpjece; No. 7).

Research output: Book/ReportBook

Helsingør Nordhavn: modelforsøg med bølgeuro

Burcharth, H. F., 1974, Aalborg: Laboratoriet for Hydraulik og Havnebygning. 12 p. (Bulletin; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
112 Downloads (Pure)

Horisontal lydtransmission i et etagekryds

Translated title of the contribution: Horizontal sound transmission in a floor-wall jointKristensen, J., 1974, København: SBI forlag. 6 p. (SBI-særtryk; No. 248).

Research output: Book/ReportBook

Hvor bliver kalorierne af?

Translated title of the contribution: The calories disappear - but where?Becher, P., 1974, København: SBI forlag. 4 p. (SBI-særtryk; No. 246).

Research output: Book/ReportBook

Ikke-bærende indervægge

Translated title of the contribution: PartitionsStatens Byggeforskningsinstitut, 1974, København: SBI forlag. 11 p. (SBI-ydeevnebeskrivelse; No. 1).

Research output: Book/ReportBook

Indretning af svinestalde: Rapport fra et NJF-seminar

Translated title of the contribution: Design of piggeries. Report from a NJF seminarStatens Byggeforskningsinstitut, 1974, Hørsholm: SBI forlag. 107 p. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 47).

Research output: Book/ReportBook

Introduktion til etnometodologernes samtaleanalyse

Andersen, T., 1974, In : PAPIR, Tidsskrift for Sprogforskning. 1, p. 7-23 16 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Kan stressed-skin tagelementer udføres uden udluftning

Translated title of the contribution: Can stressed skin roof elements be without ventilation?Lohse, U. & Nielsen, H., 1974, København: SBI forlag. 4 p. (SBI-særtryk; No. 247).

Research output: Book/ReportBook

Kvalificeret valg af gulv

Translated title of the contribution: About qualified choice of floorsBrandt, E., 1974, København: SBI forlag. 3 p. (SBI-særtryk; No. 251).

Research output: Book/ReportReport

Landdistrikterne og planlægning

Translated title of the contribution: Rural districts and planningMøllgaard, J., 1974, København: SBI forlag. 71 p. (SBI-byplanlægning; No. 24).

Research output: Book/ReportBook

Lavspændingsforsyningsnet: Dimensionering og netudformning

Translated title of the contribution: Low voltage supply systems. Dimensioning and design of netSkibstrup Eriksen, S., 1974, København: SBI forlag. 47 p. (SBI-rapport; No. 94).

Research output: Book/ReportBook

Materialebeskyttelse i landbrugsbyninger

Translated title of the contribution: Protection of materials in farm buildingsLund Pedersen, J. & Huld, T., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 33 p. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 45).

Research output: Book/ReportBook

Medbestemmelse i byplanlægningen: Lovgivning og praksis

Translated title of the contribution: Public participation in town planningGottschalk, G. & Tonboe, J. C., 1974, Hørsholm: SBI forlag. 58 p. (SBI-notat; No. 44).

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File
92 Downloads (Pure)

Modelforsøg vedr. Ny Hadsundbro: modelforsøg med aluminiumsmodel af en syv-cellet, simpelt understøttet kassedrager

Hornung, H. B., 1974, Aalborg: Danmarks Ingeniørakademi. 74 p. (Ren og Anvendt Mekanik; No. R7403).

Research output: Book/ReportReport

Moisture Transfer in Air Conditioned Rooms and Cold Stores

Nielsen, P. V., 1974, Introduction to the Second International Symposium on Moisture Problems in Buildings. p. 1-9 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

File
5 Citations (Scopus)
88 Downloads (Pure)