Absorption properties of a perforated plate and membrane construction

Anders C. Nilsson, Birgit Rasmussen

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

I perioden 1981-86 yder staten et tilskud på 105 mill.kr. til støjisolering af boliger omkring Kastrup Lufthavn. Tilskuddet er gradueret efter den støjbelastning flytrafikken påfører boligerne. Miljøstyrelsen har anmodet Lydteknisk Institut om at gennemføre en undersøgelse, hvis hovedformål har været at udvikle en enkel målemetode, der er egnet til beskrivelse af boligers lydisolerende egenskaber overfor flystøj. Metoden skulle også være anvendelig til beskrivelse af det indendørs støjmiljø f.eks. i forbindelse med interviewundersøgelser. Som pilotprojekt har instituttet udført målinger af lydisolationen af tre enfamiliehuse udvalgt således, at de har forskellig alder og støjmæssig beliggende.
Original languageEnglish
Place of PublicationLyngby
Publication statusPublished - 1983
Externally publishedYes
SeriesTechnical Report
Number104

Cite this