Adaptive Evolution Through Selection: How populations of firms adapt to changing environments

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Translated title of the contributionAdaptiv Evolution Gennem Selektion: Hvordan populationer af virksomheder tilpasser sig til skiftende miljøer
Original languageEnglish
PublisherInstitut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet
Number of pages262
Publication statusPublished - 10 Nov 2011

Cite this