ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN: EN ANALYSE AF, HVORDAN DIAGNOSTICEREDE DØMTE VOKSNE OG FRONTMEDARBEJDERE MED RELATION TIL KRIMINALFORSORGEN TILSKRIVER ADHD-DIAGNOSEN BETYDNING

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1038 Downloads (Pure)

Abstract

Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge, og at vi er blevet bedre til at indfange lidelsen til de mere kritiske, der tolker udviklingen som udtryk for medikalisering, psykiatrisering, biologisering af menneskers tilværelse eller som resultatet af fremvæksten af en diagnosekultur. Desuden ses en samfundsmæssig diskursiv tendens til at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages354
ISBN (Electronic)978-87-7112-236-7
DOIs
Publication statusPublished - 2015
SeriesPh.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
ISSN2246-1256

Cite this