Afledte virkninger af kombineret kommunal og statslig støtte til energimoderniseringsprojekter

Research output: Book/ReportReportResearch

1811 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Høje Taastrup Going Green”, som har fået støtte under Energistyrelsens Superpulje. Steen Olesen (Høje Taastrup Kommune) har løbende givet input til analysearbejdet. Formålet med rapporten er at understøtte Høje Taastrup Kommunes (HTK) arbejde med energirenovering i den eksisterende bygningsmasse. HTK har over en årrække arbejdet målrettet med projekter, som har haft fokus på bl.a. dybdegående
energirenoveringer i private og kommunale bygninger. I denne forbindelse har HTK også gennemført en evaluering af energimoderniseringsprojekternes kvalitet og effekt i forhold til f.eks. bygningernes energiforbrug og indeklima. Flere opfølgende undersøgelser blandt beboere og bygningsejere i HTK har derudover været med til at danne et billede af, hvilke tiltag og incitamenter som kan motivere borgerne til at påbegynde omfattende energirenoveringer. Økonomiske incitamenter i form af f.eks. tilskud til specifikke energiforbedringer i forbindelse med en bygningsrenovering ser ud til at kunne give stor motivation for bygningsejere. Det er derfor interessant at undersøge HTKs muligheder for at give økonomisk støtte til energirenoveringsprojekter, og at vurdere støttens afledte virkninger i samfundet. Denne rapport fokuserer på sidstnævnte: at opstille en første model til vurdering af de afledte virkninger.
Rapporten indeholder en beskrivelse af de typer afledte virkninger, der er fokus på i analysen, samt de forudsætninger og antagelser, som knytter sig til beregningseksempler af de afledte virkninger. Afslutningsvis indeholder rapporten en overordnet følsomhedsvurdering af beregningseksemplernes resultater.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Planlægning, Aalborg Universitet
Number of pages20
Publication statusPublished - 25 Sept 2015
SeriesISP-Skriftserie
Number2015-3
ISSN1397-3169

Cite this