Afprøvning af dampspærresamlinger: før og efter ældning

Eva B. Møller

Research output: Book/ReportReportResearch

11 Downloads (Pure)

Abstract

For at en dampspærre skal være effektiv, er det nødven-digt, at ikke alene selve dampspærrematerialet er tæt, men at samlingerne også er tætte og bliver ved med at være det. I denne rapport afrapporteres resultaterne af projektet ”Ydeevne af damspærresystemer – før og efter ældning”. Afprøvningerne er foretaget på ni forskellige dampspærresystemer og fokuserer på dampspærresam-lingers ydeevne over tid. De afprøvede systemer lever alle op til de krav, der stilles afDampspærre- og Undertags-klassifikationsordningen DUKO’s klassifikationskrav til samlinger med hensyn til peelstyrke, aftrækningsstyrke samt diffusionstæthed før og efter ældning. I de fleste til-fælde skete bruddet ved aftræknings- og forskydningsfor-søgene efter ældning mellem tapens bærelag og lim. Der-med er det efter ældning ikke vedhæftningen til materialet, der er afgørende, men alene tapen i sig selv. Specielt til dette projekt er der desuden udviklet en ny metode til må-ling af lufttæthed. Der er dog behov for yderligere forsøg, før resultaterne fra den nye metode kan omsættes til luft-tæthed i praksis. Projektet indikerer, at der er behov for at sammenholde den ydeevne, der bestemmes for samlinger udført under ideale forhold, med de ydeevner, der ople-ves, når de samme membransystemer installeres under byggepladslignende forhol
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages43
ISBN (Electronic)978-87-563-1952-2
Publication statusPublished - Jun 2020
SeriesSBI
Number2020:10

Cite this