Afrapportering af forsøg med trykudligningsmoduler som kystbeskyttelsesmetode: Juni 2022

Lars Brammer Nejrup, Torben Larsen, Peter Frigaard

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I forbindelse med ”Aftale om udmøntning af pulje til kystbeskyttelse- og naturindsatser af 8. februar 2018” indgået imellem daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev der afsat midler til et forsøg af de såkaldte trykudligningsmoduler, udviklet af SIC, som skal undersøge metodens effektivitet i relation til kystbeskyttelse.

Forsøget er gennemført af WSP Danmark A/S med Aalborg Universitet som underrådgiver. Rapporten er den afsluttende afrapportering, hvori metode og resultater beskrives.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøministeriet
Number of pages15
Publication statusPublished - 8 Jul 2022

Cite this