Abstract

Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte
boligområder i Danmark i perioden 2019-2028. I den aktuelle rapport er der fokus på Agervang,
og den beskriver resultaterne af den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde
sted i Agervang i den 10-årige periode 2019-2028. Det er således formålet løbende at kortlægge
den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Agervang. Der vil i særlig grad blive
stillet skarpt på effekten af de bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at
integrere Agervang i den omgivende by og på at stabilisere boligområdet ved at ændre
beboersammensætningen. Disse indsatser vil imidlertid blive vurderet i lyset af og i samspil
med miljøforbedringer og renoveringer af mere traditionel karakter. Det overordnede
forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de fysiske indsatser for livet i Agervang, for dens
sammenhæng med den omgivende by og for bydelens omdømme?
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages68
ISBN (Electronic)978-87-563-2049-8
Publication statusPublished - 10 Jun 2022
SeriesBUILD Rapport
Number24
Volume2022
ISSN2597-3118

Cite this