Amor Mundi - kritiske betragtninger om relationskompetencebegrebet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

En del af den kritik, der fra pædagogisk side rettes mod kompetencebegrebet, herunder begrebet relationskompeten-ce, går på, at lærerarbejdet opsplittes i små dele, som man på uddannelsen kan indfange i præcise beskrivelser og herefter træne de studerende i. Hos Nordenbo (2008) skelnes der så-ledes mellem relationskompetence, klasseledelseskompetence og didaktisk kompetence, og denne opdeling kan også ses i praktikfaget på læreruddannelsen. Et andet kritikpunkt går på, at begrebet er individualiseret og ikke har blik for relatio-nens situerede karakter. I artiklen belyses og diskuteres disse mulige kritikpunkter, samt de eventuelle uddannelsesmæssige implikationer heraf. Artiklen afsluttes med et forslag om, at anvende begrebet pædagogisk takt som alternativ til relati-onskompetencebegrebet.
Original languageDanish
JournalKvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen
Volume38
Issue number111
Pages (from-to)99-111
Number of pages12
ISSN0107-4016
Publication statusPublished - 2018

Cite this