Analyse af forskningsmiljøerne med tilknytning til uddannelserne under Studienævnet for Humanistisk Informatik, 2010-2013

Research output: Book/ReportReportResearch

129 Downloads (Pure)

Abstract

Da uddannelserne tilknyttet Humanistisk Informatik i sin natur både inddrager humanistiske og teknologiske elementer, bør det overvejes, hvad grundlaget for evaluering af forskning bør være ifht. de publikationstyper, som områdets forskere publicerer i. I denne rapport analyseres derfor forskningsmiljøerne i tilknytning til Humanistisk Informatiks forskningsprofil i fht. AAU’s hovedområder for perioden 2010-2013. Analysen baserer sig på publikationstyperne for publikationer registreret i AAU’s VBN system. Samlet set viser analyserne et særdeles stærkt forskningsmiljø omkring HumInf uddannelsen på Aalborg Universitet med en unik profil. Uddannelsens undervisere er som gruppe bredt engageret i forskning, og publicerer hyppigt via traditionelle humanistiske publikationskanaler suppleret med kanaler der ofte anvendes af mere tekniske videnskaber. Forskningsproduktionen og indhentning af BFI-point er stigende, både absolut set og per VIP-årsværk, og HumInf på Aalborg Universitet ligger helt i top ifht. BFI-point per VIP-årsværk sammenlignet med landets humanistiske fakulteter.
Original languageDanish
Number of pages5
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • HumInf
  • Humanistik Information
  • BFI
  • Forskningsmiljø

Cite this