Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning

Translated title of the contribution: Analysis of hourly and remote metering and of electricity consumers

Kirsten Sophie Hasberg, Mads Lyngby Pedersen

Research output: Book/ReportReportResearch

10 Downloads (Pure)

Abstract

Konklusion:

Denne analyse har haft til formål at belyse omkostninger og gevinster ved at ændre på de nuværende regler for, hvornår netvirksomhederne skal installere elmålere til timeaflæsning og -afregning. Beregninger i denne analyse har vist, at det på nuværende tidspunkt og med de anførte antagelser og forudsætninger ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at sænke grænsen for timeaflæsning og –afregning fra de nuværende 100.000 kWh. Det skyldes, at besparelsen af det prisfleksible elforbrug ikke kan honore-re de investerings- og driftsomkostninger, som udrulninger og drift af timeaflæste elmålere indebærer – selv under et mere lempeligt system for aflæsning, end tilfældet er i dag. Heller ikke udrulning for elvarmeforbrugere har vist sig rentabelt i denne analyse.

Denne konklusion er et her og nu billede og fremkommer blandt andet som følge af, at styringsautomatik har høje priser, og som følge af, at det prisflek-sible forbrug ikke vil give anledning til sparede kapacitetsinvesteringer i den kommende 10-års periode. Da blandt andet prisen på styringsautomatik kan falde, og da kapacitetsoverskuddet kan blive mindre, vil det være oplagt med få års mellemrum at gentage analysen.

Derimod viser analysen, at en prisfleksibel adfærd for elbiler og individuelle varmepumper i et vandbåret system kan være samfundsøkonomisk rentabel. Gevinsterne for elbiler og vandbårne varmepumper opstår på kort sigt ved at placere elforbrug i timer uden for spidslastperioder, hvor markedsprisen er lavere, samt via sparede drift og vedligehold på spidslastkraftværker. På længere sigt kan der opstå yderligere gevinster i form af færre investeringer i kapacitet på kraftværker, samt i transmissions- og distributionsnettet. Endelig forventes elbiler og vandbårne varmepumper – på endnu længere sigt – at kunne levere systemydelser.
Translated title of the contributionAnalysis of hourly and remote metering and of electricity consumers
Original languageDanish
PublisherEnerginet.dk
Publication statusPublished - Jun 2009
Externally publishedYes

Keywords

  • smart meter
  • smart energy system
  • sectoral integration
  • flexibility
  • electric cars
  • heat pumps
  • demand response
  • distribution grid

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Analysis of hourly and remote metering and of electricity consumers'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this