Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Inge Marie Bryderup*, Sofie Aggerbo Johansen, Signe Hald Andersen (Member of study group), Anne Sofie Tegner Anker (Member of study group), Emil Anton Libak Simonsen (Member of study group)

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

80 Downloads (Pure)

Abstract

Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af institutioner.

Bogen sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og den formidler analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Vi har en meget begrænset viden om, hvilke børn og unge der i dag anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Denne undersøgelse belyser de anbragte børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk oprindelse, anbringelseslængde og anbringelsestyper. Der formidles ligeledes viden om børnenes og de unges anbringelsesårsager samt anbringelseshistorik, herunder børnenes og de unges særlige behov, psykiatriske diagnoser, skolegang med videre. Desuden belyses børnenes og de unges sociale relationer, herunder relationer til forældre, søskende og jævnaldrende.

Endvidere formidles undersøgelsens resultater på en række områder i forhold til børnenes og de unges fraflytninger, herunder hvor de flytter hen, om fraflytningen er planlagt samt hvor mange af de fraflyttede unge over 17 år, som modtager efterværn.

Endelig formidles viden om selve anbringelsesprocessen, herunder om baggrunde for kommunens valg af anbringelsessted, inddragelse af institutionen og samarbejdet med den anbringende kommune samt inddragelse af børnene og de unge og deres forældre i forbindelse med valget af anbringelsesforanstaltning.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherKlim
Edition1.
Number of pages498
ISBN (Print)978 87 7204 864 2
ISBN (Electronic)978 87 7204 864 2
Commissioning bodyThe Rockwool Foundation
Publication statusPublished - 2022

Cite this