Anmeldelse af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin: Rekonstruktion – teori og praksis (2011)

Erik Werlauff

  Research output: Contribution to journalLiterature reviewResearch

  Abstract

  Artiklen anmelder det nævnte værk, som i detaljer behandler lov nr. 718 af 25. juni 2010, der indførte regler i konkursloven, som muliggør rekonstruktion af både fysiske og juridiske personer med henblik på virksomhedsoverdragelse og tvangsakkord, og således at skyldneren ikke selv kan standse rekonstruktionsprocessen uden at gå direkte over til konkurs. Rekonstruktionen styres i vidt omfang af en rekonstruktør, fx en advokat, bistået af en tillidsmand, fx en revisor. Anmeldelsen forholder sig til et spørgsmålm, der har været problematiseret i retslitteraturen, nemlig hvorvidt rfeglerne om ledelsesovertagelse i en juridisk person under rekonstruktion kan antages at stride mod ejendomsretten efter Grundloven og Den Europæiske Menneskeretskonvention (EMRK) samt mod EU’s kapitaldirektiv, jf. professor Søren Friis Hansen i UfR 2010 B s. 401 ff., men heroverfor professor Lasse Højlund Christensen i UfR 2011 B s. 117 ff. Anmeldelsen tilslutter sig i det væsentlige sidstnævnte opfattelse, hvorefter regelværket ikke er i strid med Grundlovs-, EMRK- eller EU-forskrifter.
  Original languageDanish
  JournalUgeskrift for Retsvaesen
  Volume2011
  Issue number27-28-29
  Pages (from-to)270-270
  Number of pages1
  ISSN0108-2353
  Publication statusPublished - 9 Jul 2011

  Cite this