Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

”Det er som om, at herovre, der gør man det bare, altså overholder sikkerhedsreglerne”..(..).”Førhen tog man det ikke så tungt, om man brød sikkerhedsreglerne, det gjorde man bare. Nu prikker mine kolleger mig på skulderen, hvis jeg bryder sikkerhedsreglerne. Det er nok et spørgsmål om, at vi har ændret holdningen.” (Upubliceret materiale)

Således fortæller en produktionsansat fra firma A, en stor dansk træindustrivirksomhed med ca. 170 ansatte. Det følgende kapitel omhandler en anden del af arbejdsmiljøet, nemlig virksomhedernes sikkerhedsarbejde. I henhold til Arbejdsmiljøloven er arbejdsgiverne på danske virksomheder forpligtigede til at tage sig af virksomhedernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder at ”sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige”, blandt andet hvad angår arbejdets udførelse, indretning af arbejdssted, tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer, på en måde ”der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.” (Beskæftigelsesministeriet 2010: § 1 og § 15). Virksomheder med 10 eller flere ansatte er endvidere forpligtigede til at nedsætte en Arbejdsmiljøorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere samt en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der skal varetage de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed (Beskæftigelsesministeriet 2010: 3). Virksomhedernes sikkerhedsarbejde omhandler imidlertid meget andet end at opfylde lovgivningens formelle minimumskrav. Herunder oplever mange danske ledere den løbende holdningsbearbejdning og involvering af mellemlederne og de ansatte i sikkerhedsarbejdet samt arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i dette som en udfordring. For hvordan får man involveret mellemlederne og de ansatte i sikkerhedsarbejdet på en meningsfuld måde, når mange ting alligevel er påbudt ved lov, og der ikke umiddelbart er ressourcer til at gennemføre større forbedringer? Er de ansatte og mellemlederne overhovedet interesserede i sikkerhedsarbejdet? Og hvordan får man i givet fald tid til at tale med dem om det?
I kapitlet præsenteres arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og engagement. Metoden har med stor succes været anvendt i små, mellemstore og store danske virksomheder til at få de ansatte til at arbejde mere sikkert, at få belyst og løst ”skjulte” sikkerhedsproblemer, at involvere ledere og mellemledere i sikkerhedsarbejdet, at øge forståelsen mellem ledere og de ansatte og fremadrettet at skabe en bedre kommunikation mellem leder(e) og ansatte, hvad angår sikkerhed.
Kapitlet er skrevet ud fra de foreløbige resultater af forfatterens ph.d. afhandling ”Hvordan kan den problembaserede tilgang benyttes til at hæve sikkerhedsniveauet og skabe ansvar for og ejerskab til sikkerhedsarbejdet på alle niveauer i en stor dansk trævirksomhed? Et interventionsprojekt rettet mod henholdsvis 1) arbejdsmiljøorganisationen, 2) værkførerne, teamlederne og arbejdsmiljørepræsentanterne og 3) de ansatte.” (Forventes indleveret i foråret 2011). Dataindsamlingen er foregået på firma A (interventionsvirksomhed) og firma B (kontrolvirksomhed) i perioden oktober 2008 til april 2010, og interventionerne har forløbet fra januar 2009 til februar 2010.
Original languageDanish
Title of host publicationArbejdsmiljø og arbejdsliv : i et socialt ressource perspektiv
EditorsKjeld Nielsen
Number of pages17
PublisherAalborg Universitetsforlag
Publication date1 Mar 2011
Pages185-212
Chapter7
ISBN (Print)978-87-7307-780-1
Publication statusPublished - 1 Mar 2011
SeriesLEO-serien
Number40

Cite this