Arkitektoniske eksperimenter: Design med viden om lys - et multidimensionalt design element

Translated title of the contribution: ARCHITECTURAL EXPERIMENTS: Design with knowledge on light - a multidimensional deign element

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

The vision of creating balance between the consumption and production of energy in our build environment has created ambitious energy targets and requirements in the building regulations, which has accelerated the development of new energy optimised technologies and components. This has increased the focus on quantitative values in the process of designing energy optimized buildings. There is a need to focus on user aspects and qualitative values by retaining architectural qualities through transdisciplinary design processes: processes where scientific and technical knowledge is mixed with cultural awareness in a “hybrid imagination”, processes where scientific and creative methods are united through designing with several criteria. In the thesis it will be discussed, how this can be done using light as a multidimensional design element in architectural experiments.
The thesis is motivated by my experience from a number of interdisciplinary architectural experiments, which I have realized in the period 2001-2011 as a researcher and teacher at schools of architecture and as a project manager in the construction industry. Through these I have developed methods, concepts for collaboration, cross-disciplinary research, education, industry, technology, developmental environments and practice in the process of developing energy producing technologies, components and buildings with architectural potentials.
Three experiments from my previous work are used as the empirical material in the thesis to demonstrate: a model to collaborate and incorporate knowledge from a diversity of fields by defining criteria and visions, constructions and various methods for compiling and synthesising the values. In all three experiments light is central as a multidimensional design element, both to produce energy and add architectural values.
The theory in the thesis is drawn from knowledge from di!erent fields such as architecture, innovation, design and anthropology to form a multidisciplinary theoretical platform discussing how to mix and transform knowledge through experiments.
The thesis thus addresses the question, how can knowledge of light from di!erent
disciplines support a creative design process and generate new knowledge, which supports a sustainable development?
To approach the problem area of the development of knowledge through design in a
transdisciplinary environment, the three experiments and the supporting theories demonstrate that research from di!erent traditions can be integrated with distinct criteria in the projects. It is thus possible, in the same process, to work with hypotheses that are tested in parallel with the three criteria on the basis of technical/scientific, social science and art/humanities traditions.
It is intended that the outcome takes the form of generalized discussions, principals and concepts that can be adapted to individual development and educational progress and thereby create added value in sustainable living environments with focus on the natural resource of daylight – an energy source and an architectural potential.
This is a PhD thesis ‘without previous studies’, which means that publications from previous work are part of the thesis and will be included in the assessment
Original languageDanish
Place of PublicationCopenhagen
PublisherInstit for Arkitektur & Design, AAU
Volume79
Edition1
Number of pages301
Publication statusPublished - Mar 2014
SeriesSkriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files)
ISSN1603-6204

Fingerprint

Experiments
Social sciences
Natural resources
Construction industry
Sustainable development
Managers
Innovation
Education
Industry

Keywords

  • aechitectural experiments, lighting design, environmental design, transdisciplinary design, co design

Cite this

Hansen, E. K. (2014). Arkitektoniske eksperimenter: Design med viden om lys - et multidimensionalt design element. (1 ed.) Copenhagen: Instit for Arkitektur & Design, AAU. Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files)
Hansen, Ellen Kathrine. / Arkitektoniske eksperimenter : Design med viden om lys - et multidimensionalt design element. 1 ed. Copenhagen : Instit for Arkitektur & Design, AAU, 2014. 301 p. (Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files)).
@phdthesis{e34162be1dbc4b07926ddcd0b14fc7a4,
title = "Arkitektoniske eksperimenter: Design med viden om lys - et multidimensionalt design element",
abstract = "Visionen om at skabe balance mellem den energi vi producerer og forbruger har skabt ambiti{\o}se energim{\aa}l og -bestemmelser i byggelovgivningen og derved fremskyndet udviklingen af nye teknologier og komponenter. Det har medf{\o}rt {\o}get fokus p{\aa} kvantitative v{\ae}rdier i processen mod at designe energioptimeret byggeri. Der er behov for at inddrage og udvikle kvalitative arkitektoniske v{\ae}rdier gennem nye transdisciplin{\ae}re design-processer. Processer, hvor teknisk viden kombineres med en kulturel indlevelse i en “hybrid imagination”, processer hvor videnskabelige og kreative metoder forenes gennem eksperimentet, der kan designe med flere kriterier. I afhandlingen diskuteres det, hvordan dette kan g{\o}res med lys som et multidimensionelt design element gennem arkitektoniske eksperimenter.Afhandlingen adresserer sp{\o}rgsm{\aa}let om, hvordan viden om lys fra forskellige fagomr{\aa}der kan motivere en kreativ design proces og generere ny viden, der underst{\o}tter en b{\ae}redygtig udvikling. Afhandlingen er motiveret af min erfaring fra tre tv{\ae}rfaglige eksperimenter, udf{\o}rt i perioden 2001-2011, som forsker og underviser p{\aa} arkitektuddannelser og som projektleder i byggeindustrien. Gennem disse eksperimenter er der udviklet metoder til at samarbejde p{\aa} tv{\ae}rs af forskning, uddannelse, industri, tekniske udviklingsmilj{\o}er og praksis i processen mod at udvikle nye energiproducerende teknologier, komponenter og bygninger med arkitektoniske potentialer.Eksperimenterne fra disse tidligere projekter er brugt som empirisk materiale i afhandlingen. Observationer af processer og metoder fra eksperimenterne er systematiseret og sammenstillet med teorier om arkitektur, design, innovation og bruger adf{\ae}rd og sammenfattet i en teoretisk proces model. Modellen demonstrerer, hvordan viden fra forskellige fagomr{\aa}der, kulturer og funktioner indarbejdes ved at definere forskellige kriterier samt benytte forskellige metoder for at sammenstille og syntetisere v{\ae}rdierne gennem design af modeller og mock-ups. Lys er centralt som et multidimensionelt design element, der udfoldes i en krativ proces s{\aa} det p{\aa} en gang producerer energi og tilf{\o}jer arkitektoniske v{\ae}rdier.For at underst{\o}tte problemomr{\aa}det vedr{\o}rende udvikling af viden gennem design i et tv{\ae}rfagligt milj{\o} demonstrerer de tre eksperimenter og de underst{\o}ttende teorier, at forskning fra forskellige traditioner kan integreres i de individuelle kriterier i projekterne. S{\aa}ledes er det muligt i den samme proces, at arbejde med hypoteser, der testes parallelt i de tre kriterier med baggrund i teknisk/naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og kunstnerisk/humanistisk forskningstradition. Intentionen er, at afhandlingen bidrager med diskussioner og en metode demonstreret gennem en proces model, der kan inddrages bredt i forskellige forsknings, undervisning og udviklingsmilj{\o}er. Modellen skal bidrage til at udviklingen af byggeriet, {\o}ger fokus p{\aa} mulighederne i tv{\ae}rfagligt samarbejde generelt og specifikt p{\aa} udnyttelsen af den naturlige ressource dagslyset – en energikilde og et arkitektonisk potentiale. Dette er en Ph.d. afhandling ’uden forudg{\aa}ende studier’, hvilket betyder at publikationer fra tidligere arbejde indg{\aa}r i bed{\o}mmelsen. ",
keywords = "aechitectural experiments, lighting design, environmental design, transdisciplinary design, co design, arkitektoniske eksperimenter, lys design, design med viden, tv{\ae}rdisciplin{\ae}r design",
author = "Hansen, {Ellen Kathrine}",
year = "2014",
month = "3",
language = "Dansk",
volume = "79",
series = "Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files)",
publisher = "Instit for Arkitektur & Design, AAU",
edition = "1",

}

Hansen, EK 2014, Arkitektoniske eksperimenter: Design med viden om lys - et multidimensionalt design element. Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files), vol. 79, 1 edn, Instit for Arkitektur & Design, AAU, Copenhagen.

Arkitektoniske eksperimenter : Design med viden om lys - et multidimensionalt design element. / Hansen, Ellen Kathrine.

1 ed. Copenhagen : Instit for Arkitektur & Design, AAU, 2014. 301 p. (Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files)).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

TY - BOOK

T1 - Arkitektoniske eksperimenter

T2 - Design med viden om lys - et multidimensionalt design element

AU - Hansen, Ellen Kathrine

PY - 2014/3

Y1 - 2014/3

N2 - Visionen om at skabe balance mellem den energi vi producerer og forbruger har skabt ambitiøse energimål og -bestemmelser i byggelovgivningen og derved fremskyndet udviklingen af nye teknologier og komponenter. Det har medført øget fokus på kvantitative værdier i processen mod at designe energioptimeret byggeri. Der er behov for at inddrage og udvikle kvalitative arkitektoniske værdier gennem nye transdisciplinære design-processer. Processer, hvor teknisk viden kombineres med en kulturel indlevelse i en “hybrid imagination”, processer hvor videnskabelige og kreative metoder forenes gennem eksperimentet, der kan designe med flere kriterier. I afhandlingen diskuteres det, hvordan dette kan gøres med lys som et multidimensionelt design element gennem arkitektoniske eksperimenter.Afhandlingen adresserer spørgsmålet om, hvordan viden om lys fra forskellige fagområder kan motivere en kreativ design proces og generere ny viden, der understøtter en bæredygtig udvikling. Afhandlingen er motiveret af min erfaring fra tre tværfaglige eksperimenter, udført i perioden 2001-2011, som forsker og underviser på arkitektuddannelser og som projektleder i byggeindustrien. Gennem disse eksperimenter er der udviklet metoder til at samarbejde på tværs af forskning, uddannelse, industri, tekniske udviklingsmiljøer og praksis i processen mod at udvikle nye energiproducerende teknologier, komponenter og bygninger med arkitektoniske potentialer.Eksperimenterne fra disse tidligere projekter er brugt som empirisk materiale i afhandlingen. Observationer af processer og metoder fra eksperimenterne er systematiseret og sammenstillet med teorier om arkitektur, design, innovation og bruger adfærd og sammenfattet i en teoretisk proces model. Modellen demonstrerer, hvordan viden fra forskellige fagområder, kulturer og funktioner indarbejdes ved at definere forskellige kriterier samt benytte forskellige metoder for at sammenstille og syntetisere værdierne gennem design af modeller og mock-ups. Lys er centralt som et multidimensionelt design element, der udfoldes i en krativ proces så det på en gang producerer energi og tilføjer arkitektoniske værdier.For at understøtte problemområdet vedrørende udvikling af viden gennem design i et tværfagligt miljø demonstrerer de tre eksperimenter og de understøttende teorier, at forskning fra forskellige traditioner kan integreres i de individuelle kriterier i projekterne. Således er det muligt i den samme proces, at arbejde med hypoteser, der testes parallelt i de tre kriterier med baggrund i teknisk/naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og kunstnerisk/humanistisk forskningstradition. Intentionen er, at afhandlingen bidrager med diskussioner og en metode demonstreret gennem en proces model, der kan inddrages bredt i forskellige forsknings, undervisning og udviklingsmiljøer. Modellen skal bidrage til at udviklingen af byggeriet, øger fokus på mulighederne i tværfagligt samarbejde generelt og specifikt på udnyttelsen af den naturlige ressource dagslyset – en energikilde og et arkitektonisk potentiale. Dette er en Ph.d. afhandling ’uden forudgående studier’, hvilket betyder at publikationer fra tidligere arbejde indgår i bedømmelsen. 

AB - Visionen om at skabe balance mellem den energi vi producerer og forbruger har skabt ambitiøse energimål og -bestemmelser i byggelovgivningen og derved fremskyndet udviklingen af nye teknologier og komponenter. Det har medført øget fokus på kvantitative værdier i processen mod at designe energioptimeret byggeri. Der er behov for at inddrage og udvikle kvalitative arkitektoniske værdier gennem nye transdisciplinære design-processer. Processer, hvor teknisk viden kombineres med en kulturel indlevelse i en “hybrid imagination”, processer hvor videnskabelige og kreative metoder forenes gennem eksperimentet, der kan designe med flere kriterier. I afhandlingen diskuteres det, hvordan dette kan gøres med lys som et multidimensionelt design element gennem arkitektoniske eksperimenter.Afhandlingen adresserer spørgsmålet om, hvordan viden om lys fra forskellige fagområder kan motivere en kreativ design proces og generere ny viden, der understøtter en bæredygtig udvikling. Afhandlingen er motiveret af min erfaring fra tre tværfaglige eksperimenter, udført i perioden 2001-2011, som forsker og underviser på arkitektuddannelser og som projektleder i byggeindustrien. Gennem disse eksperimenter er der udviklet metoder til at samarbejde på tværs af forskning, uddannelse, industri, tekniske udviklingsmiljøer og praksis i processen mod at udvikle nye energiproducerende teknologier, komponenter og bygninger med arkitektoniske potentialer.Eksperimenterne fra disse tidligere projekter er brugt som empirisk materiale i afhandlingen. Observationer af processer og metoder fra eksperimenterne er systematiseret og sammenstillet med teorier om arkitektur, design, innovation og bruger adfærd og sammenfattet i en teoretisk proces model. Modellen demonstrerer, hvordan viden fra forskellige fagområder, kulturer og funktioner indarbejdes ved at definere forskellige kriterier samt benytte forskellige metoder for at sammenstille og syntetisere værdierne gennem design af modeller og mock-ups. Lys er centralt som et multidimensionelt design element, der udfoldes i en krativ proces så det på en gang producerer energi og tilføjer arkitektoniske værdier.For at understøtte problemområdet vedrørende udvikling af viden gennem design i et tværfagligt miljø demonstrerer de tre eksperimenter og de understøttende teorier, at forskning fra forskellige traditioner kan integreres i de individuelle kriterier i projekterne. Således er det muligt i den samme proces, at arbejde med hypoteser, der testes parallelt i de tre kriterier med baggrund i teknisk/naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og kunstnerisk/humanistisk forskningstradition. Intentionen er, at afhandlingen bidrager med diskussioner og en metode demonstreret gennem en proces model, der kan inddrages bredt i forskellige forsknings, undervisning og udviklingsmiljøer. Modellen skal bidrage til at udviklingen af byggeriet, øger fokus på mulighederne i tværfagligt samarbejde generelt og specifikt på udnyttelsen af den naturlige ressource dagslyset – en energikilde og et arkitektonisk potentiale. Dette er en Ph.d. afhandling ’uden forudgående studier’, hvilket betyder at publikationer fra tidligere arbejde indgår i bedømmelsen. 

KW - aechitectural experiments, lighting design, environmental design, transdisciplinary design, co design

KW - arkitektoniske eksperimenter, lys design, design med viden, tværdisciplinær design

M3 - Ph.d.-afhandling

VL - 79

T3 - Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files)

BT - Arkitektoniske eksperimenter

PB - Instit for Arkitektur & Design, AAU

CY - Copenhagen

ER -

Hansen EK. Arkitektoniske eksperimenter: Design med viden om lys - et multidimensionalt design element. 1 ed. Copenhagen: Instit for Arkitektur & Design, AAU, 2014. 301 p. (Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files)).