At falde fra - beretninger om religiøst frafald på tværs af majoritetsdanske og minoritetsetniske miljøer

Translated title of the contribution: Leaving religion - a comparison of narratives from majority Danes and ethnic minorities

Anika Liversage, Betül Özkaya

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Religiøst frafald i Danmark har ikke haft stor bevågenhed i forskningen. Ud fra biografisk narrative interviews med personer fra et ”Meningsdannernetværk” undersøger artiklen derfor beretninger om frafald blandt både majoritetsdanskere og etniske minoriteter. Her ses klare fællestræk, uanset om man forlader kristendommen eller islam. Forløbene, fra man oplever den første tvivl til ens endelige brud med religionen, kan være særdeles udfordrende, blandt andet fordi det religiøse frafald kan få alvorlige sociale konsekvenser. I mindre kristne menigheder, såsom Jehovas Vidner, forekommer en stærkt institutionaliseret udstødelse af ”frafaldne”, mens processen er mindre fastlagt, og kan være meget konfliktfyldt, i en muslimsk kontekst. Såvel oplevelser af sociale repressalier, som stor eksistentiel usikkerhed, kan bidrage til, at nogle ”frafaldne” efterfølgende døjer med alvorlige psykiske udfordringer. Afslutningsvis diskuterer artiklen, hvordan ”Meningsdannernetværkets” personlige beretninger om frafald indgår i en samfundsmæssig kontekst, hvor indvandreres og islams rolle er et emne, der udspiller sig forskellige samfundsmæssige kampe omkring. Dette kommer dels til udtryk ved, at deltagelsen af ekskristne netværksmedlemmer førte til en skarp politisk kritik af initiativet. Dels ved, at nogle etniske minoritetsmedlemmers fortællinger i højere grad handler om at forhandle og flytte på grænser, frem for kun om at ændre ens personlige placering i et statisk landskab.
Translated title of the contributionLeaving religion - a comparison of narratives from majority Danes and ethnic minorities
Original languageDanish
Article number1
JournalDansk Sociologi
Volume32. årg. 2021
Issue number3
Pages (from-to)9-29
Number of pages21
ISSN0905-5908
Publication statusPublished - 27 Jan 2022

Cite this