Abstract

Operationsassisterende arbejde er komplekst og foregår i et dynamisk og teknologisk medieret teamsamarbejde, som formes af en lang række faktorer: patientens diagnose, specialets og indgrebets risici, operationsprogrammet, kommunikationsformen i teamet og med personaler uden for stuen, teknologiens brugervenlighed, dokumentation, hygiejne og sikkerhedsregler, patientens angst eller smerter og trygheden i teamet ved akut samarbejde.

Rapporten tager læseren med ind på operationsstuerne på fire forskellige afsnit for at kortlægge den operationsassisterende funktion i operationer inden for seks forskellige specialer:Gynækologi, Obstetrik, Ortopædkirurgi, Abdominalkirurgi, Karkirurgi, Pædiatrisk kirurgi

Teoretisk afsæt for analyse: activity theory, relational coordination and multimodal communication
Original languageDanish
PublisherKORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Number of pages146
ISBN (Print)978-87-7488-818-5
Publication statusPublished - Sep 2014

Cite this