Att utveckla flexibla lärgemenskaper för en demokratisk värld: bygga broar genom dialog och gemensamt kunskapsskapande

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Original languageSwedish
JournalNät og bildning. Tidsskrift för folkbildningens flexible lärande
Issue number3
Publication statusPublished - 2006

Cite this