Bølgekraftteknologi: Strategi for forskning, udvikling og demonstration 2012

Jens Peter Kofoed, Jan Krogh, Kim Nielsen, Niels Ejnar Helstrup Jensen, Erik Friis-Madsen, Britta Vang Mikkelsen, Andy Jensen

Research output: Other contributionCommissioned

619 Downloads (Pure)

Abstract

Bølgeenergianlæg har potentiale til at kunne levere et væsentligt bidrag til fremtidens energiproduktion, og der arbejdes ihærdigt med udviklingen af mange forskellige typer bølgekraftanlæg rundt om i verden. Erfaringerne viser, at det er muligt at producere energi fra bølger, men også at der kræves en fortsat målrettet og langsigtet udviklingsindsats for at gøre prisen for den producerede strøm konkurrencedygtig.

Bølgekraftbranchen vil med "Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration 2012" præsentere en strategi, som kan gøre bølgekraft placeret på større vanddybder langt fra land, mere rentabel end vindkraft. Udviklingen skal ske gennem et styrket og udbygget samarbejde om teknologiudviklingen og understøttet af forbedrede rammevilkår for bølgekraft.
Original languageDanish
Publication date2012
Place of PublicationAalborg
PublisherDepartment of Civil Engineering, Aalborg University
Number of pages16
Publication statusPublished - 2012

Cite this