Befolkningens og boligernes aldersfordeling

Translated title of the contribution: Age structure of population and housing

V. Hein Olsen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Notatet indledes med en diskussion af de kommunale budgetters nære afhængighed af befolkningens aldersfordeling. Der refereres til en undersøgelse af aldersfordelingen, hos de der skifter bopæl, vandrerne, og det påvises, at skønt der er mange vandringer, falder størstedelen i en meget snævert afgrænset aldersgruppe. Aldersfordelingen vises hos beboerne i et boligområde fra dets opbygning i 1935-40 til 1970. Herefter gøres der rede for en undersøgelse foretaget af SBI's byplanafdeling i Roskilde kommune i 1970. Undersøgelsen havde til formål at bestemme befolkningens aldersfordeling for boliger af ens alder uanset geografisk placering i kommunen. Først gennemgås problemerne omkring etablering af et datagrundlag, dernæst præsenteres undersøgelsens resultater, endelig konkluderes, at betragter man beboernes alder i forhold til boligernes alder over en periode, ser man en rolig og i nogen grad forudsigelig proces. Notatet afsluttes med en litteraturliste.
  Translated title of the contributionAge structure of population and housing
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages28
  Publication statusPublished - 1976
  SeriesSBI-notat
  Number63

  Cite this

  Hein Olsen, V. (1976). Befolkningens og boligernes aldersfordeling. SBI forlag. SBI-notat, No. 63