Behandlerblikket: Om sociale problemers tilblivelse, intervention og forandring i socialt arbejde med familier og børn med udgangspunkt i analyser af behandlingskommunikation på døgninstitutioner for familiebehandling.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

8087 Downloads (Pure)

Abstract

Ph.d.afhandlingen er et teoretisk og empirisk bidrag til forståelsen af, hvordan sociale problemer (re)produceres med særligt fokus på, hvilken betydning socialt arbejdes institutioner har herfor. Afhandlingen baserer sig på en kvalitativt komparativt undersøgelse af behandlingskommunikation på to institutioner, der udfører familiebehandling. Undersøgelsen er gennemført ved brug af deltagende observation, dokumentstudier (jounaler) og kvalitative interviews. Behandlerblikket fremanalyseres via tre analyser: 1) en analyse af institutionernes funktionelle selvbeskrivelse, 2) en analyse af institutionernes iagttagelser af og forventninger til familier og børn og endelig 3) en analyse af beslutningsprocesser med særligt fokus på, hvordan institutionerne iagttager forandringsprocesser, normalitet/afvigelse og inklusion/eksklusion til hjælp. I forlængelse af analyserne introduceres begrebet Refleksiv Inklusion, som et rammebegreb for et refleksivt socialt arbejde. Afhandlingen rummer desuden teoretiske diskussioner vedr. sociale problemer, kollektiv handlen og solidaritetsproblematikker i velfærdsstaten og socialt arbejde. Den behandler også temaer vedr. risikoiagttagelser af familier og børn i relation til normalitet og afvigelse, anbringelser af børn samt evidensbaseret viden om socialt arbejde. Afhandlingen er hovedsageligt baseret på og inspireret af Niklas Luhmanns sociologi og teorien om sociale systemer som autopoietiske selvreferentielle kommunikationssystemer men trækker på videreudviklinger heraf og søger at udvikle begrebsapparatet, så det kan anvendes til at studere og reflektere over samfundets sociale problemer. Afhandlingen rummer desuden teoretiske diskussioner af P. Bourdieus, M. Foucaults og E. Goffmans sociologiske perspektiver specielt i relation til forståelsen af magt og forandringsprocesser i socialt arbejde.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg Universitet
PublisherInstitut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet
Number of pages499
Publication statusPublished - 2005

Cite this