Benchmarking-værktøj: Energiforbrug i etageboligejendomme

Jeremy Wernet Rasmussen (Developer), Jesper Kragh (Developer), Jørgen Rose (Developer), Ole Michael Jensen (Developer), Christian Grau Sørensen (Developer)

Research output: Non-textual formComputer programmeCommunication

Abstract

Energiforbruget i stort set ens etageboligbebyggelser varierer fra ejendom til ejendom, ligesom forbruget i en ejendom varierer fra år til år. Hertil kommer, at effekten af forbedringer afhænger af før-forbruget fordelt på rumvarme, luftskifte og varmt vand.
Det er derfor vanskeligt at vurdere størrelsen af det reelle energiforbrug, og at fremskrive energiforbrug og CO2-emissioner, ikke mindst i forbindelse med energirenoveringer og andre tiltag relateret til den grønne omstilling.
Oftest er effekten af energimæssige forbedringer forskellig fra den forventede effekt på grund af ”rebound effekter” idet energibesparelser kan blive omsat til indeklimaforbedringer og øget komfort, eller påvirkes af ændringer i beboerantal, boligbrug mv.
Dette kompleks gør, at der er behov for udvikling og formidling af et enkelt værktøj til fastlæggelse og vurdering af energiforbrugets udvikling og størrelse i en vilkårlig etageboligbebyggelse, og som kan fastlægge den sandsynlige effekt af energimæssige tiltag, under hensyntagen til rebound-effekter mv.
Der er udviklet et benchmarking-værktøj der henvender sig dels til boligadministrationer, boligselskaber og energiansvarlige og dels til rådgivere, ingeniør- og arkitektvirksomheder med ansvar for gennemførelsen af energirenoveringsprojekter, samt energiplanlæggere og forsyningsselskaber.
Original languageDanish
Publication date1 Sep 2021
Place of PublicationKøbenhavn
Edition1
Media of outputWeb
Publication statusPublished - 1 Sep 2021

Cite this