Beskyttelse mod passiv rygning i botilbud

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Myndigheder har pligt til at beskytte individer mod ufrivillig sundhedsskadelig påvirkning i medfør af EMRK art. 8, stk. 1. På områder, hvor individets tolerancetærskel for sundhedsskadelig påvirkning bliver mindre end tidligere, kan der opstå behov for at udstede forbud i situationer, hvor der ikke tidligere har været forbud. Denne problemstilling er aktuelt lige nu i forhold til passiv rygning, der tolereres mindre end tidligere. I denne artikel undersøges, i hvilket omfang der er mulighed for, at udstede rygeforbud på botilbud, når formålet med forbuddet er at beskytte andre beboere mod ufrivillig passiv rygning. Problemstilingen belyses i en forvaltningsretlig kontekst med udgangspunkt i dansk ret. Forfatteren konkluderer, at der er hjemmel i den danske Lov om Røgfrie Miljøer til at forbyde rygning, men at reglerne ikke giver tilstrækkelig beskyttelse i den situation, hvor en beboer udsættes for passiv rygning på grund af indtrængen af røg fra en anden beboers bolig. Konkret kan der derfor opstå situationer, hvor en beboer alligevel krænkes i medfør af EMRK art. 8, stk. 1. For at opfylde beskyttelseskravet i botilbud foreslår forfatteren en lovændring, der giver hjemmel til indførelse af rygeforbud i botilbuddets boliger efter et konkret skøn med udgangspunkt i EMRK art. 8, stk. 2’s kriterier.
Original languageDanish
JournalNordisk socialrättslig tidskrift
ISSN2000-6500
Publication statusSubmitted - 28 Feb 2018

Cite this