Biocider i urbane småsøer

Translated title of the contribution: Biocides in urban lakes

Jes Vollertsen, Kai Bester, Elise Alice Rudelle, Ulla E Bollmann, Greta Minelgaite, Diana Agnete Stephansen, Asbjørn Haaning Nielsen, Morten Lauge Pedersen

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

Rapporten viser, at sedimentet i regnvandssøer i byer spiller en væsentlig rolle for tilbageholdelsen af biocider, før regnvandet ledes ud i det naturlige vandmiljø.

De konstruerede regnvandssøger og filterjorde er vigtige i forbindelse med afledning af regnvand fra byer, og de finder stadig større udbredelse i forbindelse med klimatilpasning og reduktion af byernes påvirkning af det naturlige vandmiljø. Rapporten viser i hvor stor udstrækning biocider tilbageholdeles og omsættes i regnvandssøer og filterjorde. Derudover blev det undersøgt, hvordan algesamfund i regnvandssøer påvirkes af biocider i afstrømmet regnvand. Rapporten peger endvidere på, at sedimentet i regnvandssøer bidrager væsentligt til en udligning af biocidkoncentrationer ved at tilbageholde biociderne under spidsbelastninger, og derpå igen frigive dem mere jævnt over en længere periode. Herved reduceres størrelsen af spidsbelastningerne med biocider til det naturlige vandmiljø, som regnvandet herefter udledes til. Der sker også en vis omsætning af biociderne i sedimentet, så der samlet sker en reduktion af biocidudledning til det naturlige vandmiljø. Alt i alt tydede undersøgelserne af alger i regnvandssøer på, at biocider i de undersøgte koncentrationer ikke førte til væsentlige ændringer i artssammensætningen. Regnvandssøer er dog påvirket af mange andre faktorer end biocider, så mulige effekter af biocider i afstrømmet regnvand kan derfor have været overskygget af andre typer af påvirkninger.
Translated title of the contributionBiocides in urban lakes
Original languageDanish
PublisherMiljøministeriet
VolumeBEKF nr. 17
Number of pages148
ISBN (Print)978-87-93529-70-0
Publication statusPublished - Oct 2017
SeriesBekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen
ISSN1395-5403

Cite this