Boligers vandforbrug: Strategier for fremtidens vandforsyning i boligområder. Ph.d.-afhandling

Translated title of the contribution: Strategies for future supply in residential areas

D. Bechmann

  Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

  Abstract

  Vandinstallationen i en bolig skal have en lang levetid, og den skal være funktionsdygtig i hele sin levetid - men vi har ikke grundlaget for at udforme installationen, for vi kender ikke den fremtidige vandforsyningssituation. Rapporten giver en analyse af de nuværende forhold og forventningerne til den fremtidige udvikling. Da en sådan vurdering omfatter afvejning af mange parametre, er der udviklet en model, der gør det muligt at sammenholde investeringer i ændringer af vandforsyningen og i vandbesparende tiltag. Modellen giver et overblik over hvilke initiativer, der er mest hensigtsmæssige ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. Modellen er afprøvet til vurdering af hovedstadsregionens vandforsyningsforhold, og på denne baggrund skitseres mulighederne for udformningen af de fremtidige installationer.
  Translated title of the contributionStrategies for future supply in residential areas
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages240
  ISBN (Print)87-563-0932-5
  Publication statusPublished - 1996
  SeriesSBI-rapport
  Number260
  ISSN0573-9985

  Cite this