Boligpræferencer, boligvalg og livsstil: Ph.d.-afhandling

Translated title of the contribution: Residential preferences, choice of housing, and lifestyle

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  Abstract

  Velfærdssamfundets by- og boligpolitik har resulteret i boliger og boligområder med forskellige kvaliteter. Med en række særlige indsatser har man løbende søgt at forbedre boligkvaliteten, ligesom man har søgt at opnå boligområder med en varieret beboersammensætning. Et er imidlertid samfundets forestilling om "det gode boligområde" noget andet er borgernes. Som individer i det moderne samfund har man hver især sine præferencer og ideer om den gode bolig. De aktualiseres når den enkelte søger ny bolig, og navigerer rundt mellem samfundets boligtilbud. Rapporten her er et produkt af et Ph.d. studie om boligpræferencer i det senmoderne samfund. Den handler om hvad vi lægger vægt på når vi søger bolig og om mekanismer der ligger til grund for vores dispositioner når det gælder boligen og boligområdet. Om præferencer for forskellige bolig- og bebyggelsestyper og om de kvaliteter der knytter sig til livet her.
  Translated title of the contributionResidential preferences, choice of housing, and lifestyle
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages181
  ISBN (Print)87-563-1142-7
  Publication statusPublished - 2002

  Cite this