Borgerdeltagelse i offentlige myndigheders planlægningsbeslutninger: Et notat udarbejdet til et EF-studie med titlen "Citizen participation in planning decisions of public authorities"

Translated title of the contribution: Citizen participation in planning decisions of public authorities

Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher)

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Notatet er det danske bidrag til et EF-studie om borgerdeltagelse i offentlige myndigheders planlægningsbeslutninger. Der er udarbejdet tilsvarende notater i de øvrige EF-lande. Notatet indeholder en gennemgang af lovgivningens bestemmelser om borgernes deltagelse i planlægningen. Der er medtaget regler for borgerdeltagelsen i den fysiske planlægning og i sektorplanlægningen. Forskellige aspekter i borgerdeltagelsen analyseres. Bl.a. analyseres borgerdeltagelsens former og tidsgrænser. Sidste del af notatet indeholder en opsamling af erfaringer med borgerdeltagelse. Der er til sidst også nogle forslag til forhold, der bør tages i betragtning ved udarbejdelse af regler for borgerdeltagelse.
  Translated title of the contributionCitizen participation in planning decisions of public authorities
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages38
  Publication statusPublished - 1979
  SeriesSBI-notat
  Number85

  Cite this