Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger: Vurderet for hele bygningens livscyklus

Harpa Birgisdottir, Sussie Stenholt Madsen

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Abstract

Denne rapport giver en vurdering af miljøpåvirkninger
og ressourceforbrug som følge af byggematerialers
fremstilling, transport, bortskaffelse og genanvendelse.
Livscyklusanalysen af byggematerialer sammenlignes
med miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge
af energiforbruget til bygningers drift, dvs. rumopvarmning
m.v. Denne sammenligning er interessant,
fordi den gældende offentlige regulering af bygningers
energiforbrug alene omfatter driftsenergien, mens det
energiforbrug og de miljøpåvirkninger, som er indlejret
i byggematerialerne, ikke er reguleret i Bygningsreglementet
eller andre offentlige forskrifter. Rapportens
beregninger viser, at for nye bygninger er byggematerialernes
indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger
signifikant større end belastningen fra bygningernes
driftsenergiforbrug. Der kan således være et betydeligt
potentiale i en eventuel offentlig regulering til fremme af
byggematerialers bæredygtighed.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherPolyteknisk Boghandel og Forlag
Number of pages65
ISBN (Electronic)978-87-93585-01-0
Commissioning bodyTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Publication statusPublished - 2017
SeriesForskning i det byggede miljø, SBi
Number2017:08

Cite this