Byliv: Evaluering af byliv og arkitektur i Kokkedal 2013

Gitte Marling, Hans Kiib

Research output: Book/ReportReportCommissioned

167 Downloads (Pure)

Abstract

I perioden 2013 til 2016 gennemføres en evaluering af Projektet Klimatilpasning Kokkedal med fokus på:
Den sociale betydning i forhold til byliv i forbindelse med etablering af nye aktivitetsområder, mødesteder og forbedrede forbindelser i projektområdet (Evaluerings- og formidlingsstrategi 19.02.2013, p 2).
Evalueringens overordnede mål er at sammenfatte de erfaringer, som projektet ’Klimatil- pasning Kokkedal’ høster i forhold til at arbejde med et klimatilpasningsprojekt i et område som Kokkedal. Der lægges vægt på de lokale forhold i forbindelse med bylivet og de so- ciale problemstillinger i området. I den forbindelse perspektiveres klimatilpasningsprojekts potentialer / barrierer i forhold til områdets særlige sociale og fysiske karakter med mange almennyttige boliger. Det undersøges om et projekt vedr. klimatilpasning kan bruges som løftestang for forbedring af de byarkitektoniske og landskabelige forhold, og for en styrkelse af bylivet i bydelen.
Denne rapport rummer resultater af før-analysen af projektets Klimatilpasset Kokke-dal betydning for arkitektur og byliv. Før-analyserne er gennemført fra maj til oktober 2013 og indeholder fire afsnit.
1. Evalueringsdesign og metoder.
2. Kort sammenfatning af analyser.
3. Detaljerede analyser af arkitektur og byliv i hver af de 8 områder
4. Mit Kokkedal med 8 meget personlige fortællinger om brug og oplevelser af Kokkedal
nærområde.
I 2016 gennemføres en tilsvarende analyse af Kokkedalprojektet, og ved at sammenholde resultaterne vil det være muligt at konkludere på den bylivsmæssige effekt af projektet.
Vi vil gerne rette en varm tak til alle, som har bidraget til arbejdets gennemførelse. Det drejer sig først og fremmest om de 8 respondenter, som beredvilligt har ladet sig interviewe og fotografere på deres færden gennem Kokkedal, om de mange mennesker, som vi har talt med på gaden i forbindelse med vore registreringer, og om Fredensborg Kommunes medar- bejdere, der har tilvejebragt nødvendige baggrundsdata.
En varm tak skal også rettes til vore studentermedhjælpere, sociologistuderende Anders Essom-Stenz, Andreas Stamphøj Jespersen, Jens Holten Poulsen og Kåre Kiib, som har ydet en stor indsats i forbindelse med tællinger i Kokkedal, og til urban designstuderende Louise Færch Gjerulff, Nadja Tønder Andersen, Stine Juul Christensen og Mads Noermark Andersen, der har bistået med rentegning af kort og grafer.
Original languageDanish
Number of pages145
Commissioning bodyRealdania
Publication statusPublished - Nov 2013

Cite this

@book{eb3d5705b8d0491b8de1ba905d53b964,
title = "Byliv: Evaluering af byliv og arkitektur i Kokkedal 2013",
abstract = "I perioden 2013 til 2016 gennemf{\o}res en evaluering af Projektet Klimatilpasning Kokkedal med fokus p{\aa}:Den sociale betydning i forhold til byliv i forbindelse med etablering af nye aktivitetsomr{\aa}der, m{\o}desteder og forbedrede forbindelser i projektomr{\aa}det (Evaluerings- og formidlingsstrategi 19.02.2013, p 2).Evalueringens overordnede m{\aa}l er at sammenfatte de erfaringer, som projektet ’Klimatil- pasning Kokkedal’ h{\o}ster i forhold til at arbejde med et klimatilpasningsprojekt i et omr{\aa}de som Kokkedal. Der l{\ae}gges v{\ae}gt p{\aa} de lokale forhold i forbindelse med bylivet og de so- ciale problemstillinger i omr{\aa}det. I den forbindelse perspektiveres klimatilpasningsprojekts potentialer / barrierer i forhold til omr{\aa}dets s{\ae}rlige sociale og fysiske karakter med mange almennyttige boliger. Det unders{\o}ges om et projekt vedr. klimatilpasning kan bruges som l{\o}ftestang for forbedring af de byarkitektoniske og landskabelige forhold, og for en styrkelse af bylivet i bydelen.Denne rapport rummer resultater af f{\o}r-analysen af projektets Klimatilpasset Kokke-dal betydning for arkitektur og byliv. F{\o}r-analyserne er gennemf{\o}rt fra maj til oktober 2013 og indeholder fire afsnit.1. Evalueringsdesign og metoder.2. Kort sammenfatning af analyser.3. Detaljerede analyser af arkitektur og byliv i hver af de 8 omr{\aa}der4. Mit Kokkedal med 8 meget personlige fort{\ae}llinger om brug og oplevelser af Kokkedaln{\ae}romr{\aa}de.I 2016 gennemf{\o}res en tilsvarende analyse af Kokkedalprojektet, og ved at sammenholde resultaterne vil det v{\ae}re muligt at konkludere p{\aa} den bylivsm{\ae}ssige effekt af projektet.Vi vil gerne rette en varm tak til alle, som har bidraget til arbejdets gennemf{\o}relse. Det drejer sig f{\o}rst og fremmest om de 8 respondenter, som beredvilligt har ladet sig interviewe og fotografere p{\aa} deres f{\ae}rden gennem Kokkedal, om de mange mennesker, som vi har talt med p{\aa} gaden i forbindelse med vore registreringer, og om Fredensborg Kommunes medar- bejdere, der har tilvejebragt n{\o}dvendige baggrundsdata.En varm tak skal ogs{\aa} rettes til vore studentermedhj{\ae}lpere, sociologistuderende Anders Essom-Stenz, Andreas Stamph{\o}j Jespersen, Jens Holten Poulsen og K{\aa}re Kiib, som har ydet en stor indsats i forbindelse med t{\ae}llinger i Kokkedal, og til urban designstuderende Louise F{\ae}rch Gjerulff, Nadja T{\o}nder Andersen, Stine Juul Christensen og Mads Noermark Andersen, der har bist{\aa}et med rentegning af kort og grafer.",
author = "Gitte Marling and Hans Kiib",
year = "2013",
month = "11",
language = "Dansk",

}

Byliv : Evaluering af byliv og arkitektur i Kokkedal 2013. / Marling, Gitte; Kiib, Hans.

2013. 145 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

TY - RPRT

T1 - Byliv

T2 - Evaluering af byliv og arkitektur i Kokkedal 2013

AU - Marling, Gitte

AU - Kiib, Hans

PY - 2013/11

Y1 - 2013/11

N2 - I perioden 2013 til 2016 gennemføres en evaluering af Projektet Klimatilpasning Kokkedal med fokus på:Den sociale betydning i forhold til byliv i forbindelse med etablering af nye aktivitetsområder, mødesteder og forbedrede forbindelser i projektområdet (Evaluerings- og formidlingsstrategi 19.02.2013, p 2).Evalueringens overordnede mål er at sammenfatte de erfaringer, som projektet ’Klimatil- pasning Kokkedal’ høster i forhold til at arbejde med et klimatilpasningsprojekt i et område som Kokkedal. Der lægges vægt på de lokale forhold i forbindelse med bylivet og de so- ciale problemstillinger i området. I den forbindelse perspektiveres klimatilpasningsprojekts potentialer / barrierer i forhold til områdets særlige sociale og fysiske karakter med mange almennyttige boliger. Det undersøges om et projekt vedr. klimatilpasning kan bruges som løftestang for forbedring af de byarkitektoniske og landskabelige forhold, og for en styrkelse af bylivet i bydelen.Denne rapport rummer resultater af før-analysen af projektets Klimatilpasset Kokke-dal betydning for arkitektur og byliv. Før-analyserne er gennemført fra maj til oktober 2013 og indeholder fire afsnit.1. Evalueringsdesign og metoder.2. Kort sammenfatning af analyser.3. Detaljerede analyser af arkitektur og byliv i hver af de 8 områder4. Mit Kokkedal med 8 meget personlige fortællinger om brug og oplevelser af Kokkedalnærområde.I 2016 gennemføres en tilsvarende analyse af Kokkedalprojektet, og ved at sammenholde resultaterne vil det være muligt at konkludere på den bylivsmæssige effekt af projektet.Vi vil gerne rette en varm tak til alle, som har bidraget til arbejdets gennemførelse. Det drejer sig først og fremmest om de 8 respondenter, som beredvilligt har ladet sig interviewe og fotografere på deres færden gennem Kokkedal, om de mange mennesker, som vi har talt med på gaden i forbindelse med vore registreringer, og om Fredensborg Kommunes medar- bejdere, der har tilvejebragt nødvendige baggrundsdata.En varm tak skal også rettes til vore studentermedhjælpere, sociologistuderende Anders Essom-Stenz, Andreas Stamphøj Jespersen, Jens Holten Poulsen og Kåre Kiib, som har ydet en stor indsats i forbindelse med tællinger i Kokkedal, og til urban designstuderende Louise Færch Gjerulff, Nadja Tønder Andersen, Stine Juul Christensen og Mads Noermark Andersen, der har bistået med rentegning af kort og grafer.

AB - I perioden 2013 til 2016 gennemføres en evaluering af Projektet Klimatilpasning Kokkedal med fokus på:Den sociale betydning i forhold til byliv i forbindelse med etablering af nye aktivitetsområder, mødesteder og forbedrede forbindelser i projektområdet (Evaluerings- og formidlingsstrategi 19.02.2013, p 2).Evalueringens overordnede mål er at sammenfatte de erfaringer, som projektet ’Klimatil- pasning Kokkedal’ høster i forhold til at arbejde med et klimatilpasningsprojekt i et område som Kokkedal. Der lægges vægt på de lokale forhold i forbindelse med bylivet og de so- ciale problemstillinger i området. I den forbindelse perspektiveres klimatilpasningsprojekts potentialer / barrierer i forhold til områdets særlige sociale og fysiske karakter med mange almennyttige boliger. Det undersøges om et projekt vedr. klimatilpasning kan bruges som løftestang for forbedring af de byarkitektoniske og landskabelige forhold, og for en styrkelse af bylivet i bydelen.Denne rapport rummer resultater af før-analysen af projektets Klimatilpasset Kokke-dal betydning for arkitektur og byliv. Før-analyserne er gennemført fra maj til oktober 2013 og indeholder fire afsnit.1. Evalueringsdesign og metoder.2. Kort sammenfatning af analyser.3. Detaljerede analyser af arkitektur og byliv i hver af de 8 områder4. Mit Kokkedal med 8 meget personlige fortællinger om brug og oplevelser af Kokkedalnærområde.I 2016 gennemføres en tilsvarende analyse af Kokkedalprojektet, og ved at sammenholde resultaterne vil det være muligt at konkludere på den bylivsmæssige effekt af projektet.Vi vil gerne rette en varm tak til alle, som har bidraget til arbejdets gennemførelse. Det drejer sig først og fremmest om de 8 respondenter, som beredvilligt har ladet sig interviewe og fotografere på deres færden gennem Kokkedal, om de mange mennesker, som vi har talt med på gaden i forbindelse med vore registreringer, og om Fredensborg Kommunes medar- bejdere, der har tilvejebragt nødvendige baggrundsdata.En varm tak skal også rettes til vore studentermedhjælpere, sociologistuderende Anders Essom-Stenz, Andreas Stamphøj Jespersen, Jens Holten Poulsen og Kåre Kiib, som har ydet en stor indsats i forbindelse med tællinger i Kokkedal, og til urban designstuderende Louise Færch Gjerulff, Nadja Tønder Andersen, Stine Juul Christensen og Mads Noermark Andersen, der har bistået med rentegning af kort og grafer.

M3 - Rapport

BT - Byliv

ER -