Cirkulær økonomi som del af nationers og virksomheders klimastrategi

Translated title of the contribution: Circular economy as part of national and business climate strategies

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

Abstract

I de kommende måneder skal arbejdet med at udvikle en dansk national handlingsplan for en 70% reduktion af de danske drivhusgasudledninger frem mod 2030 igangsættes.

Ud over energiforbruget i bygninger og til mobilitet beskæftiger det politiske forståelsespapir bag regeringen sig ikke særlig med hvad energien i det danske samfund anvendes til - f.eks. materialeudvinding, -forarbejdning og -anvendelse, som jo er tæt koblet til energiforbrug. Da cirkulær økonomi netop har ressourceforbrugets størrelse og dets effektivitet som fokus, er det oplagt, at aktører inden for cirkulær økonomi i den kommende tid analyserer, hvordan cirkulær økonomi kan være del af en klimahandlingsplan, og synliggør disse potentialer.

I blogindlægget præsenteres overvejelser om koblingen mellem klimastrategier og cirkulær økonomi. Indlægget viser bl.a. at der er forskel på
1) hvad der belaster klimaet og hvilke tiltag, der kan reducere klimabelastningen
2) hvilken klimabelastning der medregnes i forskellige opgørelsesmetoder: Ses på udledninger inden for et geografisk område eller anvendes et forbrugsbaseret perspektiv?
3) hvilke tiltag der medtages i handlingsplaner: Hvem ses at have hvilket ansvar for at reducere forskellige klimabelastninger?
Translated title of the contributionCircular economy as part of national and business climate strategies
Original languageDanish
Publication date23 Sept 2019
PublisherIngeniøren
Number of pages8
Publication statusPublished - 23 Sept 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Circular economy as part of national and business climate strategies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this