CRIS-samarbejdet i universitetsbibliotekssektoren - nu og i fremtiden

Cathrine Durup Kjær Bonderup, Manja Bøgelund Emtkjær (Illustrator), Nils Thidemann (Member of study group), Lise Ingemann Mikkelsen (Member of study group), Gert Poulsen (Member of study group), Anne Thorst Melbye (Member of study group), Sidse Louise Schelde (Member of study group), Nicolaj Veje Pedersen (Member of study group), Adrian Price (Member of study group), Lise Lotte Nielsen (Member of study group)

Research output: Book/ReportReportCommunication

Abstract

CRIS-arbejdet på de danske universitetsbiblioteker er aktuelt tilpasset de lokale behov, og nogle steder ældre traditioner. På CBS og DTU arbejder man med central forskningsregistrering, på AAU, AU, RUC og ITU decentral forskningsregistrering, og på KU og SDU ses en hybridmodel af de to.

Fælles for de danske universiteter er, at de alle registrerer publikationer, aktiviteter, priser og presse/medie. Typisk er det blot publikationer, der kvalitetssikres hos Pure-medarbejderne på universitetsbibliotekerne. De øvrige forskningsaktiviteter håndteres på forskellig vis på universitetsbibliotekerne.

Universiteternes Pure-systemer er integreret med flere andre systemer, hvoraf nogle ”skyder” data ind i Pure, og andre høster. Disse integrationer og importkilder ønskes udbygget af de danske Pure-kontorer, og forbedret efter deres behov. Desuden efterlyses mere smidige tekniske løsninger i Pure.

De danske universiteter udstiller alle deres forskning i forskningsportaler leveret af Elsevier. AAU, CBS, DTU, RUC og SDU er overgået til Pure portalen, mens AU, KU og ITU fortsat anvender den ældre specialkonstruerede portal. På Pure-kontorerne berettes der dog om talrige fejl og manglende fejlretning i den nye standardportal, som de ønsker forbedret gennem nationalt samarbejde og dialog med Elsevier.
På nuværende tidspunkt deltager de danske Pure-kontorer i nationale samarbejder i form af Pure-styregruppen og to nationale Pure-brugergrupper. Endvidere styrker de deres kompetencer gennem konferencedeltagelse. Fremadrettet ønskes en højere grad af sparring og kompetenceudvikling på nationalt plan.

På baggrund af kortlægningen har referencegruppen for CRIS-projektet formuleret en række anbefalinger til det videre CRIS-samarbejde i universitetsbibliotekssektoren:

• Fortsat decentral organisering af CRIS-arbejdet på universitetsniveau.
• Oprettelse af national brugergruppe bestående af Pure-superbrugere.
• Revision og videreudvikling af indholdstyperne i Pure.
• Dialog med Elsevier med henblik på optimering af tekniske løsninger i Pure.
• Udbygning eller konsolidering af nuværende importkilder.
• Pure-samarbejdet skal løbende følge udviklingen på markedet for CRIS-systemer.
• Konsolidering af den nationale portalgruppe i regi af Pure Styregruppen.
• Pure styregruppen skal løbende følge udviklingen af Pure Community-modulet.
• I regi af Pure Styregruppen forfølges interesserne for national forskningsformidling hos aktørerne i den danske forskningssektor.
• Fremadrettet struktureret arbejde med kompetenceudvikling på nationalt plan.

Det er referencegruppens håb, at det nationale CRIS-samarbejde fremadrettet styrkes i realiseringen af ovenstående anbefalinger.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages167
ISBN (Print)978-87-7210-316-7
DOIs
Publication statusPublished - 10 Aug 2020

Projects

CRIS-samarbejdet i universitetsbibliotekssektoren - nu og i fremtiden

Thidemann, N., Bonderup, C. D. K., Schelde, S. L., Mikkelsen, L. I., Melbye, A. T., Nielsen, L., Price, A., Veje Pedersen, N. & Poulsen, G.

DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

01/06/201931/07/2020

Project: Research

Cite this

Bonderup, C. D. K., Emtkjær, M. B., Thidemann, N., Mikkelsen, L. I., Poulsen, G., Melbye, A. T., Schelde, S. L., Veje Pedersen, N., Price, A., & Nielsen, L. L. (2020). CRIS-samarbejdet i universitetsbibliotekssektoren - nu og i fremtiden. Aalborg Universitetsforlag. https://doi.org/10.5278/vbn.336051122