Cyklister undtaget signal ved undertavle i T-kryds: En før- og efterundersøgelse af konflikter mellem bløde trafikanter

Morten Lind Jensen, Harry Spaabæk Lahrmann

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Som led i fremme af cykeltrafik er der generelt et ønske om at fremme cyklisters fremkommelighed. En af mulighederne er at undtage cyklisterne for signalet i overliggeren i signalregulerede T-kryds. Men hvad betyder det for trafiksikkerheden? I samarbejde med Aalborg Kommune gennem projektet ’Aalborg Cykelby’ er cyklister blevet undtaget signalet i overliggeren i fire T-kryds i Aalborg. I førperioden skulle cyklisterne efterleve signalet ved ankomst til krydsene for rødt lys. I efterperioden blev cyklisterne undtaget signalet og kunne køre frem for rødt lys, men havde stadig vigepligt for krydsende færdsel.

Den sikkerhedsmæssige effekt af denne ændring er belyst ved et konfliktstudie. Antallet af alvorlige konflikter mellem bløde trafikanter er undersøgt før og efter. Med bløde trafikanter forstås fodgængere, cyklister og knallertførere (lille knallert).

I den traditionelle konfliktteknikmetode udpeges alvorlige konflikter med udgangspunkt i den tidsmæssige afstand mellem trafikanterne, men kun ganske få konfliktstudier har tidligere beskæftiget sig med konflikter alene mellem bløde trafikanter, og metoderne er udviklet med henblik på bil-bil konflikter og bil-blød trafikant konflikter. Metoden har da også vist sig at have svagheder ved bedømmelse af konflikter mellem bløde trafikanter indbyrdes. Derfor er der i projektet udviklet en alternativ metode baseret på Delphimetoden. Et delformål med projektet har således været at undersøge, om en alternativ metode kan supplere eller erstatte den traditionelle tidsbaserede konfliktteknikmetode.

Resultaterne viser, at der ikke kan påvises en øget risiko for konflikter mellem bløde trafikanter, når cyklister undtages signalet i overliggeren i signalregulerede T-kryds, idet begge afprøvede metoder viser faldende konfliktrisiko i efterperioden. Resultaterne er ikke statistisk signifikante, men det lader til, at der er en mulig korrelation mellem de to afprøvede metoder. Endvidere vurderes, at den tidsbaserede konfliktteknikmetode kan føre til, at der fejlagtigt udpeges alvorlige konflikter, der blot udtrykker effektiv trafikafvikling og det vurderes, at den udviklede Delphimetode med fordel vil kunne udvikles til at supplere og eller erstatte den tidsbaserede konfliktteknikmetode.

Nærværende artikel er baseret på afgangsprojektet af samme navn og er udført af Morten Lind Jensen i perioden 13. juli 2015 til 24. juni 2016 på kandidatuddannelsen Veje og Trafik. (Jensen, 2016)
Original languageDanish
JournalArtikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet
Issue number2016
Number of pages12
ISSN1603-9696
Publication statusPublished - 2016
EventTrafikdage 2016 - Aalborg
Duration: 22 Aug 201623 Aug 2016
http://www.trafikdage.dk/

Conference

ConferenceTrafikdage 2016
LocationAalborg
Period22/08/201623/08/2016
Internet address

Cite this