Dansk retspleje: Civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen

Lars Lindencrone Petersen, Erik Werlauff

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Dansk retspleje er den eneste fremstilling i dansk retslitteratur, der giver en samlet lærebogs- og håndbogsmæssig gennemgang af hele retsplejen. Værket omfatter både civile retssager, fogedsager, skiftesager og straffesager og giver læseren et samlet overblik over de tværgående procesretlige principper. EU-retten og grundrettighederne, herunder retten til adgang til domstolene og til retfærdig rettergang, er integreret i fremstillingen. Denne 8. udgave rummer som hidtil en righoldighed af relevant praksis fra domstolene. Bogen kan både anvendes i teoretisk sammenhæng, f.eks. som lærebog, og som håndbog i det praktiske retsliv.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKarnov Group
Volume1
Edition8.
Number of pages848
ISBN (Print)9788761941855
Publication statusPublished - 19 Jun 2020

Cite this