De skjulte algoritmer: Teknoantropologiske perspektiver

Klavs Birkholm (Editor), Niels Frølich (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Abstract

Lige nu fejrer algoritmerne deres indtog i alle sektorer af samfundslivet: de sociale medier, sundhedsplatformen, hospitalernes diagnostiske systemer, bilindustrien, det omorganiserede skattevæsen, ældreforsorgen, database-marketing og ikke mindst nye managementprincipper i den offentlige sektor − principper, der markedsføres under betegnelsen “afbureaukratisering”.

Men selv om opmærksomheden på algoritmernes autoritet er vokset, finder størsteparten af hele denne udvikling upåagtet sted og uden nogen form for eftertænksom debat om de etiske og samfundskulturelle perspektiver. Det råder denne antologi bod på ved at rejse en række af de centrale spørgsmål. Hvordan får vi bedre indblik i algoritmernes udformning og rolle? På hvilken måde udgør de nye datastrømme en trussel mod demokratiet? Hvor flyder ansvaret hen, og kan individet bevare magten over egne data?

Klavs Birkholm er direktør for tænketanken TeknoEtik

Niels Frølich er IT- og telekommunikationskonsulent
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Edition1
Number of pages272
ISBN (Print)978-87-574-4089-8
Publication statusPublished - 24 May 2018

Cite this