De 'VANSKELIGE' DRENGE I KLASSERUMMET: OM KONSTRUKTION AF KØNSIDENTITETER, MENING OG SOCIALE RELATIONER OG DENS BETYDNING FOR LÆRINGSADFÆRD SAMT INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSMØNSTRE I KLASSERUMMET

Pia Frederiksen

    Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

    1702 Downloads (Pure)

    Search results