Den lange vej til deling af anonymiserede Floating Car Data

Research output: Contribution to journalConference article in JournalResearch

63 Downloads (Pure)

Abstract

Flere års forskningsprojekter, hvor Floating Car Data (FCD) er en essentiel del af observationerne, viser at der er en stor værdi i disse. Desværre er erfaringen, at projekterne når at afsluttes før deres potentiale er fuldt udnyttet. Ved at åbne for adgangen til disse data, kan potentialet forhåbentligt realiseres. Før der kan gives adgang, skal centrale informationer relateret til køretøjet og dennes ejer i datasættet anonymiseres, så den videre brug ikke afslører individers færdselsmønstre, da dette er et brud på den enkeltes privatliv. FCD indsamlet i det Nordjyske projekt ITS Platform, er anonymiseret ved en metode der modificerer tidspunktet for afgange, og en trimning af enderne i turene.

I alt er FCD fra 389 biler anonymiseret, svarende til 0,7 milliarder positioner og en turlængde på 9,7 millioner kilometer. De anonymiserede FCD afspejler de oprindelige kørselsmønstre på vejnettet med undtagelse af småture. Antallet af småture ture er reduceret med 27 %, mens de lange ture er bevaret, hvilket har forøget den gennemsnitlige turlængde med 30 %.
Original languageDanish
Article number633
JournalArtikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet
Issue number2019
Number of pages11
ISSN1603-9696
Publication statusPublished - 2019
EventTrafikdage - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
Duration: 26 Aug 201927 Aug 2019
http://www.trafikdage.dk/

Conference

ConferenceTrafikdage
LocationAalborg Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period26/08/201927/08/2019
Internet address

Cite this