Design af aktionsforskningsprojekter: Et æstetisk, samskabende blik på vidensudvikling

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Dette kapitel handler om, hvordan aktionsforskningsprojekter kan anskues i et designperspektiv. Det beskrives, hvordan tanken om design udspringer af de skabende aspekter af aktionsforskningsprocessen, og her gøres der brug af betegnelser som spiraler, cyklusser og faser, som alle er inspireret af designtænkningens håndværksmæssige fokus. Disse udgør et udgangspunkt for at beskrive, hvordan forskningsprocessen forandrer sig over tid, og dermed også, hvordan forskerens og deltagernes roller som designere af forskningsprocessen tilsvarende ændrer sig i takt med, at projektets faser skifter og løbende udvikler sig. Herefter præsenteres aktionsforskningens hovedmetode, værkstedet, som et designmæssigt element, der kan medvirke til at sætte fokus på det æstetiske og samskabende aspekt af forsknings- og vidensudviklingsprocessen. Kapitlet kommer derfor ind på, hvordan man i et designperspektiv kan opbygge aktionsforskningsprojekter, så de højner sandsynligheden for deltagelse og engagement, som er et af aktionsforskningens forudsætninger for at skabe social forandring og forskningsmæssig tyngde. Herunder diskuteres det, hvordan man som aktionsforsker kan arbejde med forholdet mellem udvikling og forskning.
Original languageDanish
Title of host publicationAktionsforskning : Indefra og udefra
PublisherDafolo Forlag A/S
Publication date2019
Pages61-84
Chapter4
ISBN (Print)978-87-7160-645-4
Publication statusPublished - 2019
SeriesUndervisning og læring
ISSN2246-3259

Cite this