Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterResearchpeer-review

854 Downloads (Pure)

Abstract

Introduktion: I december 2001 igangsatte den Danske Regering en ny national strategi for håndteringen af kronisk sygdom, hvor der bl.a. blev afsat knap 100 millioner kr. til oprettelsen af nye stillinger som forløbskoordinatorer, hvis formål er at understøtte særligt sårbare patienter. Der eksisterer dog ingen præcis jobbeskrivelse for forløbskoordination, og de Danske Kommuner kræver evidens for effekten af funktionen. Formålet med dette studie var, at 1) designe en jobbeskrivelse for en forløbskoordinator og 2) designe et randomiseret kontrolleret studie, der evaluerer de kliniske effekter og økonomiske konsekvenser ved at tilbyde forløbskoordination til patienter med KOL i et lokalt setup.
Metode: Jobbeskrivelsen for forløbskoordinatoren og det randomiserede kontrollerede studie blev designet i henhold til ”The UK Medical Research Framework for Development of Complex Interventions”. Der blev således udført et systematisk litteratur studie samt afholdt interviews med specifikke nøglepersoner. Fundene blev diskuteret og evalueret i en tilknyttet projektgruppe bestående af eksperter på området forud for bestemmelse af jobbeskrivelsen og det endelige studiedesign.
Resultater: Jobbeskrivelsen for forløbskoordination blev designet til, særligt igennem patientuddannelse, at fremme og understøttelse patientens egenomsorg, samt at forestå koordinering og facilitering af relevante helbreds- og socialydelser. Det randomiserede kontrollerede studie var styrkeberegnet til at kunne påvise, hvorvidt forløbskoordination nedsætter antallet af indlæggelser for KOL patienter (primært effektmål). Sekundære effektmål omhandlede mortalitet, livskvalitet, egenomsorg samt omkostningseffektiviteten af forløbskoordination sammenholdt med vanlig behandling. 150 KOL patienter randomiseres i to grupper efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger.
Konklusion: Studiet forventes at give en dybere indsigt i den fremtidige organisering af forløbskoordination, og såfremt funktionen findes at være omkostningseffektiv, vil det i studiet evaluerede design af forløbskoordination kunne bredes ud til andre sammenlignelige sundhedssystemer.

Original languageEnglish
Publication date1 Nov 2013
Number of pages1
Publication statusPublished - 1 Nov 2013
EventInternational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research: ISPOR 16th Annual European Congress - The Convention Centre Dublin, Dublin, Ireland
Duration: 2 Nov 20136 Nov 2013

Conference

ConferenceInternational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
LocationThe Convention Centre Dublin
CountryIreland
CityDublin
Period02/11/201306/11/2013

Cite this

@conference{92df739a75114d548fea650afe7d7ce2,
title = "Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)",
abstract = "Introduktion: I december 2001 igangsatte den Danske Regering en ny national strategi for h{\aa}ndteringen af kronisk sygdom, hvor der bl.a. blev afsat knap 100 millioner kr. til oprettelsen af nye stillinger som forl{\o}bskoordinatorer, hvis form{\aa}l er at underst{\o}tte s{\ae}rligt s{\aa}rbare patienter. Der eksisterer dog ingen pr{\ae}cis jobbeskrivelse for forl{\o}bskoordination, og de Danske Kommuner kr{\ae}ver evidens for effekten af funktionen. Form{\aa}let med dette studie var, at 1) designe en jobbeskrivelse for en forl{\o}bskoordinator og 2) designe et randomiseret kontrolleret studie, der evaluerer de kliniske effekter og {\o}konomiske konsekvenser ved at tilbyde forl{\o}bskoordination til patienter med KOL i et lokalt setup.Metode: Jobbeskrivelsen for forl{\o}bskoordinatoren og det randomiserede kontrollerede studie blev designet i henhold til ”The UK Medical Research Framework for Development of Complex Interventions”. Der blev s{\aa}ledes udf{\o}rt et systematisk litteratur studie samt afholdt interviews med specifikke n{\o}glepersoner. Fundene blev diskuteret og evalueret i en tilknyttet projektgruppe best{\aa}ende af eksperter p{\aa} omr{\aa}det forud for bestemmelse af jobbeskrivelsen og det endelige studiedesign. Resultater: Jobbeskrivelsen for forl{\o}bskoordination blev designet til, s{\ae}rligt igennem patientuddannelse, at fremme og underst{\o}ttelse patientens egenomsorg, samt at forest{\aa} koordinering og facilitering af relevante helbreds- og socialydelser. Det randomiserede kontrollerede studie var styrkeberegnet til at kunne p{\aa}vise, hvorvidt forl{\o}bskoordination neds{\ae}tter antallet af indl{\ae}ggelser for KOL patienter (prim{\ae}rt effektm{\aa}l). Sekund{\ae}re effektm{\aa}l omhandlede mortalitet, livskvalitet, egenomsorg samt omkostningseffektiviteten af forl{\o}bskoordination sammenholdt med vanlig behandling. 150 KOL patienter randomiseres i to grupper efter at v{\ae}re blevet henvist til pulmon{\ae}r rehabilitering p{\aa} rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forl{\o}bskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient f{\o}lges i 12 mdr. Sp{\o}rgeskemaerne SF-12, EQ-5D, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger.Konklusion: Studiet forventes at give en dybere indsigt i den fremtidige organisering af forl{\o}bskoordination, og s{\aa}fremt funktionen findes at v{\ae}re omkostningseffektiv, vil det i studiet evaluerede design af forl{\o}bskoordination kunne bredes ud til andre sammenlignelige sundhedssystemer.",
keywords = "case management, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, disease management, care management",
author = "S{\o}rensen, {Sabrina Storgaard} and Pedersen, {Kjeld M{\o}ller} and Ehlers, {Lars Holger}",
year = "2013",
month = "11",
day = "1",
language = "English",
note = "null ; Conference date: 02-11-2013 Through 06-11-2013",

}

Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). / Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars Holger.

2013. Poster presented at International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Dublin, Ireland.

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterResearchpeer-review

TY - CONF

T1 - Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

AU - Sørensen, Sabrina Storgaard

AU - Pedersen, Kjeld Møller

AU - Ehlers, Lars Holger

PY - 2013/11/1

Y1 - 2013/11/1

N2 - Introduktion: I december 2001 igangsatte den Danske Regering en ny national strategi for håndteringen af kronisk sygdom, hvor der bl.a. blev afsat knap 100 millioner kr. til oprettelsen af nye stillinger som forløbskoordinatorer, hvis formål er at understøtte særligt sårbare patienter. Der eksisterer dog ingen præcis jobbeskrivelse for forløbskoordination, og de Danske Kommuner kræver evidens for effekten af funktionen. Formålet med dette studie var, at 1) designe en jobbeskrivelse for en forløbskoordinator og 2) designe et randomiseret kontrolleret studie, der evaluerer de kliniske effekter og økonomiske konsekvenser ved at tilbyde forløbskoordination til patienter med KOL i et lokalt setup.Metode: Jobbeskrivelsen for forløbskoordinatoren og det randomiserede kontrollerede studie blev designet i henhold til ”The UK Medical Research Framework for Development of Complex Interventions”. Der blev således udført et systematisk litteratur studie samt afholdt interviews med specifikke nøglepersoner. Fundene blev diskuteret og evalueret i en tilknyttet projektgruppe bestående af eksperter på området forud for bestemmelse af jobbeskrivelsen og det endelige studiedesign. Resultater: Jobbeskrivelsen for forløbskoordination blev designet til, særligt igennem patientuddannelse, at fremme og understøttelse patientens egenomsorg, samt at forestå koordinering og facilitering af relevante helbreds- og socialydelser. Det randomiserede kontrollerede studie var styrkeberegnet til at kunne påvise, hvorvidt forløbskoordination nedsætter antallet af indlæggelser for KOL patienter (primært effektmål). Sekundære effektmål omhandlede mortalitet, livskvalitet, egenomsorg samt omkostningseffektiviteten af forløbskoordination sammenholdt med vanlig behandling. 150 KOL patienter randomiseres i to grupper efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger.Konklusion: Studiet forventes at give en dybere indsigt i den fremtidige organisering af forløbskoordination, og såfremt funktionen findes at være omkostningseffektiv, vil det i studiet evaluerede design af forløbskoordination kunne bredes ud til andre sammenlignelige sundhedssystemer.

AB - Introduktion: I december 2001 igangsatte den Danske Regering en ny national strategi for håndteringen af kronisk sygdom, hvor der bl.a. blev afsat knap 100 millioner kr. til oprettelsen af nye stillinger som forløbskoordinatorer, hvis formål er at understøtte særligt sårbare patienter. Der eksisterer dog ingen præcis jobbeskrivelse for forløbskoordination, og de Danske Kommuner kræver evidens for effekten af funktionen. Formålet med dette studie var, at 1) designe en jobbeskrivelse for en forløbskoordinator og 2) designe et randomiseret kontrolleret studie, der evaluerer de kliniske effekter og økonomiske konsekvenser ved at tilbyde forløbskoordination til patienter med KOL i et lokalt setup.Metode: Jobbeskrivelsen for forløbskoordinatoren og det randomiserede kontrollerede studie blev designet i henhold til ”The UK Medical Research Framework for Development of Complex Interventions”. Der blev således udført et systematisk litteratur studie samt afholdt interviews med specifikke nøglepersoner. Fundene blev diskuteret og evalueret i en tilknyttet projektgruppe bestående af eksperter på området forud for bestemmelse af jobbeskrivelsen og det endelige studiedesign. Resultater: Jobbeskrivelsen for forløbskoordination blev designet til, særligt igennem patientuddannelse, at fremme og understøttelse patientens egenomsorg, samt at forestå koordinering og facilitering af relevante helbreds- og socialydelser. Det randomiserede kontrollerede studie var styrkeberegnet til at kunne påvise, hvorvidt forløbskoordination nedsætter antallet af indlæggelser for KOL patienter (primært effektmål). Sekundære effektmål omhandlede mortalitet, livskvalitet, egenomsorg samt omkostningseffektiviteten af forløbskoordination sammenholdt med vanlig behandling. 150 KOL patienter randomiseres i to grupper efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger.Konklusion: Studiet forventes at give en dybere indsigt i den fremtidige organisering af forløbskoordination, og såfremt funktionen findes at være omkostningseffektiv, vil det i studiet evaluerede design af forløbskoordination kunne bredes ud til andre sammenlignelige sundhedssystemer.

KW - case management

KW - Chronic Obstructive Pulmonary Disease

KW - disease management

KW - care management

M3 - Poster

ER -