Device-effekter i web surveys: Har variationer i brugen af PC, smartphone og tablet betydning for surveykvaliteten?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

21 Downloads (Pure)

Abstract

Tiderne, hvor surveys blev besvaret enten ved hjælp af en interviewer eller på papir hjemme ved spisebordet, er under forandring. Fremvæksten af nye webbaserede indsamlingsmetoder og besvarelses-devices betyder, at respondenter i dag kan udfylde surveyen på mange forskellige måder og i mange forskellige kontekster. Hvor det muligvis er positivt for svarprocenten, rejser det imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt det er befordrende for respondenternes engagement i besvarelsen og i sidste ende påvirker kvaliteten af data negativt. På baggrund af en repræsentativ befolkningssurvey finder denne artikel dog, at der ikke er forskel på web survey-besvarelser på henholdsvis PC, tablet og smartphone. Når der tages højde for, at nogle grupper foretrækker bestemte devices frem for andre, såkaldte selektionseffekter, så er der ingen forskel på, hvor meget respondenterne engagerer sig, hverken når de selv skal vurdere det, eller når vi måler det som tiden brugt på besvarelsen. Derfor er det anbefalingen til afsendere af web surveys, at de ikke skal afstå fra at udbyde web surveys på forskellige devices. Tværtimod tyder det på, at fordelene ved at tillade mobile besvarelser overstiger ulemperne, hvis blot der tages højde for, at web survey-layoutet er optimeret til det.
Original languageDanish
JournalMetode & Forskningsdesign
Volume4
Pages (from-to)1-27
Number of pages27
ISSN2045-3083
Publication statusPublished - 31 Dec 2019

Cite this