Dialogisk procesfacilitering

Research output: Book/ReportAnthologypeer-review

Abstract

Dialogisk procesfacilitering henvender sig til studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionsuddannelser samt konsulenter og ledere, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med facilitering af forandrings- og udviklingsprocesser.

Bogen har fokus på dialogisk procesfacilitering.Dialog forstås som en samtale med sær­lige kvaliteter præget af deltagernes nysgerrige, undrende, udforskende, kontakt­fulde og dvælende forholdemåder, hvor nye forståelser kan opstå og emergere i sam­spil­let. Deltagerne forholder sig til det fælles tema ved at spille ind og tænke med på andres input. Dialog er derfor oplagt i forhold til samtaleprocesser, hvor man ønsker at arbejde med udvikling og forandring.

Dialog er ikke en selvfølgelighed i nutidens organisationer, hvor man ofte er underlagt stort handlepres og derfor i hverdagen forholder sig handlings- og løsningsorienteret ud fra sit individuelle perspektiv og sine taget-for-givet-antagelser. Det kan vanskelig­gøre udviklingen af gensidig forståelse og en mere kreativ eller dybdegående indsigt i emnet, udfordringen eller sagen. Det er her dialogisk procesfacilitering kommer ind i billedet. Bogen præsenterer i teori og praksis forskellige måder at facilitere dialog på som også i sig selv er dialogiske.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages162
ISBN (Print)978-87-7210-003-6
Publication statusPublished - 2018
SeriesInterpersonel Kommunikation i Organisationer
ISSN1397-1239
  • Dialogisk procesfacilitering

    Lise Korsholm Billund (Organizer) & Helle Alrø (Organizer)

    18 Jan 2019

    Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

Cite this