DiaProfil (PRO) identificerer systematisk værdibaserede interventionsbehov for voksne med diabetes

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceCommunication

Abstract

Introduktion
I RKKPs strategi for 2019-2022 var en af deres målsætninger at kunne bidrage til en bedre indsamling og anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO-data) for at belyse patientinvolveringen. PRO-data afspejler patientens selvrapporterede helbredstilstand og kan derfor bruges i en vurdering af behandlingseffekten.
DiaProfil.dk er et digitalt dialogværktøj, videnskabeligt udviklet i samarbejde mellem personer med diabetes og fagpersoner inden for diabetes tilknyttet Steno Diabetes Center Nordjylland.
Dialogværktøjet indeholder ni domæner, som giver et indblik i hverdagen for personer med diabetes og danner grundlag for dialog, behandling og fælles handlingsplan.

Formål
I Region Nordjylland foreligger de første resultater fra DiaProfil, hvor vi nu har et datasæt med 2.545 besvarelser fra diabetesambulatorierne i Aalborg, Farsø og Hjørring. 674 personer har besvaret spørgeskemaet flere gange over tid og derfor er der sammenlagt 1.871 unikke personer.
Formålet er at beskrive effekten af DiaProfil og de handlinger, der er afledt af det, især i forhold til selvvurderet helbred, generel trivsel baseret på WHO-5, bekymring for senfølgekomplikationer og tryghed ved diabetes. Vi ønsker også at belyse forbindelser mellem PRO-data og kliniske endepunkter, såsom HbA1c.

Metode
Besvarelser er indsamlet for perioden 01.01.2022 til 01.03.2023. For at belyse mulige signifikante kausale sammenhænge, vil der blive lavet deskriptiv statistik og trend- og årsagsanalyser.

Resultater
Indtil nu har 1.371 personer med diabetes modtaget et DiaProfil-spørgeskema i Aalborg, hvortil 1.002 personer har besvaret det (73 %). I denne undersøgelse fokuseres der på udvalgte aspekter af de ni domæner. Blandt resultaterne ses, at 19,9 % vurderer deres helbred som dårligt, 27,1 % har risiko for stress eller depression, 21 % bekymrer sig om senfølger, 8,1 % har oplevet alvorlig hypoglykæmi i det seneste år, og ikke mindst føler 29,7 % sig utrygge i relation til deres diabetes. En fuld analyse af 1.371 besvarelser, inklusive trend- og årsagsanalyser, vil blive præsenteret.

Konklusion
Preliminære data viser, at DiaProfil er et klinisk anvendeligt dialogværktøj, som identificerer individuelle interventionsbehov og sikrer en individualiseret diabetessamtale mellem personen med diabetes og diabetesbehandleren.
Original languageDanish
Publication dateOct 2023
Publication statusPublished - Oct 2023
EventKlinisk Kvalitetskonference 2023 - Aalborg Kongres & Kulturcenter , Aalborg, Denmark
Duration: 30 Oct 202331 Oct 2023
https://www.rkkp.dk/om-rkkp/kliniskkvalitet/

Conference

ConferenceKlinisk Kvalitetskonference 2023
LocationAalborg Kongres & Kulturcenter
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period30/10/202331/10/2023
Internet address

Cite this