DiaProfil (PRO): Værdibaserede interventionsbehov

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Introduktion
Efter tre års drift præsenteres resultater af DiaProfil, et digitalt dialogværktøj der danner grundlag for dialog, behandling og fælles handlingsplan indenfor diabetesbehandling i Region Nordjylland. Dette studie undersøger effekten af DiaProfil på tværs af de ni domæner og dykker ned i de mest interessante fund, der identificeres som led af en detaljeret gennemgang.

Materiale og metoder
Studiet baserer sig på data fra 3.596 besvarelser indsamlet på diabetesambulatorier i Aalborg, Farsø, Thisted og Hjørring i perioden 15. april 2021 til den 15. april 2024. For at sikre konsistens i dataanalysen er der kun anvendt data fra Aalborg. En deskriptiv statistisk analyse udføres for at afdække forskelle mellem respondenter, der har benyttet DiaProfil-spørgeskemaet (PRO-B), og dem, der ikke har (PRO-IB). Dette efterfølges af en undersøgelse af årsagssammenhænge, som vil blive yderligere udfoldet til oplægget.

Resultat
I Aalborg er der 2.110 unikke personer med diabetes, der har modtaget DiaProfil, hvor 1.545 af dem har besvaret DiaProfil, hvilket indikerer en høj svarprocent på 70 %. Sammenligning af PRO-B og PRO-IB gruppen afslørede forskelle i blandt andet diabetestype, alder, køn. Set over tid, så er der observeret en positiv trend i trivselsscoren, hvor patienter er steget med 3 point på trivselscoren, hvilket kan indikere at DiaProfil har haft den ønskede effekt på trivselsscoren.

Konklusion
Efter tre års implementering viser resultaterne, at DiaProfil fungerer som et værdifuldt redskab til at identificere og imødekomme individuelle behov inden for diabetesbehandlingen. DiaProfil er ikke blot et dialogværktøj, men også en systematisk tilgang til at forbedre diabetesbehandling gennem skræddersyede interventioner.
Original languageDanish
Publication date14 Jun 2024
Publication statusPublished - 14 Jun 2024
EventDansk Endokrinologisk Selskabs Årsmøde 2024 - Comwell Kolding, Kolding, Denmark
Duration: 14 Jun 202415 Jun 2024

Conference

ConferenceDansk Endokrinologisk Selskabs Årsmøde 2024
LocationComwell Kolding
Country/TerritoryDenmark
CityKolding
Period14/06/202415/06/2024

Cite this