Didaktisk design i netværksskolen: at sætte rammer for hverdagens praksis

Karin Levinsen

  Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  Abstract

  Netværkssamfundet stiller krav om, at man kan indgå i vekslende typer af samarbejde i løst koblede, foranderlige og procesorienterede projekter, og i skiftende netværksstrukturer. I netværkssamfundet er det evnen til livslang læring, selvstændighed, vidensdeling, kreativitet, samarbejde og digital dannelse, der udgør de nøglekompetencer, der sikrer, at kommende generationer kan begå sig som borgere og på arbejdsmarkedet. Derfor bliver man i netværkssamfundet aldrig udlært eller færdiguddannet, som man kunne blive det i industrisamfundet … Man sammenligner det forventede med det faktisk forekommende og vurderer, om afvigelsen repræsenterer noget positivt, negativt eller neutralt i forhold til at bevæge sig frem mod målet. På samme måde flytter didaktikken sig fra at være læren om mål, indhold og evaluering, til at være en løbende didaktisk designproces, hvor det især er aktiviteterne, mens de pågår, der er centrale. På grundlag af vurdering og forhandling tager aktørerne løbende beslutning om, hvordan det videre forløb skal foregå. Det betyder, at koordinering af et projekt eller et didaktisk forløb ikke foregår automatisk, men løbende er genstand for forhandlinger, samarbejde og forandring.
  Original languageDanish
  Title of host publicationNetværksskolen
  EditorsAslak Gottlieb, David Garde-Tchertok
  Number of pages21
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherAkademisk Forlag
  Publication date2013
  Edition1
  Pages29-52
  Chapter2
  ISBN (Print)978-87-500-4279-2
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this