Digital kommunikation med den offentlige sektor: Årsager til manglende svar på digital post (delrapport 3)

Jesper Bull Berger, Kim Normann Andersen

Research output: Working paper/PreprintWorking paperResearch

2286 Downloads (Pure)

Abstract

Effektiviseringsdagsordenen for digitaliseringen i kommunikationen mellem borgerne og den offentlige sektor, hviler på antagelse om en digital parathed i den offentlige sektor.

Rapporterne om digital kommunikation med den offentlige sektor viser at det er muligt at sende e-mail til stort set alle led i den offentlige sektor og at det i overvejende grad er muligt at sende digital post.

Til gengæld er det uforudsigeligt om man får svar og om man får fyldestgørende svar. Det gælder både digital post og e-mail. Dette problem er blevet større siden 2010, ikke mindre.

Data fremlagt i denne rapport viser at den offentlige sektor heller ikke selv synes det går fremragende. Hver tredje kommune og statslige myndighed mener, at deres egen håndtering af digitale henvendelser fra borgerne ikke er tilfredsstillende. Kun godt halvdelen mener at de leverer tilfredsstillende besvarelser ad den digitale vej.

Årsagerne til den manglende digitale service skyldes langt overvejende tekniske forhold. Fire ud af ti myndigheder svarer, at det primært er tekniske årsager, der er skyld i den manglende besvarelse af digital post og ca. en tredjedel mener, at det er menneskelige årsager. Det er kun omkring hver tiende myndighed, der mener, at det er forkerte interne arbejdsgange, der er årsagen til de manglende og mangelfulde besvarelser.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 27 Nov 2013

Cite this