DigitaliseringsBoost: Turisthus Nord: Sammen om fremtidig forretningsudvikling

Research output: Book/ReportReport

16 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrunden for rapporten ”Sammen om fremtidig forretning og overlevelse” er
overordnet set de udfordringer, som Covid-19 krisen har stillet – og fortsat stiller –
turismesektoren overfor, såvel globalt og som lokalt i forhold til Turisthus Nords
omkring 300 medlemsvirksomheder. Covid-19 krisen har blandt andet betydet, at
mange virksomheder og destinationer har taget initiativ til at øge deres markedsførings og salgsindsats. Kampen om turisterne er blevet skærpet, og det gælder især på det digitale område. Og netop digitalisering, herunder digital markedsføring og digitalt salg, er generelt er en stor udfordring for mikro, små og mellemstore turismevirksomheder (Kvistgaard & Hird, 2018, 2019 og Kvistgaard, Hird & Haslam, 2021). Det er netop denne type turismevirksomheder, der udgør Turisthus Nords medlemmer. Der er tale om en gruppe af virksomheder med et generelt lavt niveau af digital modenhed.

Indeværende rapport er resultatet af et samarbejde mellem turisme- og oplevelses–
forskerne Peter Kvistgaard og John Hird, Aalborg Universitet og Turisthus Nord.
Turisthus Nord har ønsket et uvildigt samarbejde med Aalborg Universitet for at få
belyst arbejdet med den nye digitale bookingplatform på baggrund af videnskabelige
undersøgelser af turismevirksomheders digitale modenhed.

Rapporten indeholder 10 læringspunkter samt en perspektivering i forhold til arbejdet med digitalisering i dansk turisme på destinationsniveau.
Original languageDanish
Number of pages14
Commissioning bodyErhvervshus Nord
Publication statusPublished - Sep 2021

Cite this