Dimensionering af varme- og ventilationsanlæg til stalde

Translated title of the contribution: Dimensioning of heating and ventilation plants for livestock houses

J. Pedersen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Fra tid til anden har der været rejst kritik af de dimensioneringsregler vedrørende varme- og ventilationsanlæg i staldbygninger, som er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut. En af årsagerne hertil er måske, at der fra instituttets side ikke er gjort tilstrækkelig godt rede for, på hvilket grundlag de foreskrevne regler er opstillet og hvilke ændringer i staldklimaet der kan opnås ved at skærpe henholdsvis lempe reglerne. I nærværende notat gennemgås grundlaget for dimensioneringen af varme- og ventilationsanlæg til staldbygninger. Specielt behandles dyrenes varme- og fugtproduktion, den nødvendige minimumsventilation til fjernelse af vanddampen og hyppigheden af høje henholdsvis lave udetemperaturer. Endvidere er i notatet redegjort for hvilke konsekvenser en ændring af ventilationsluftmængden vil have for staldtemperaturen.
  Translated title of the contributionDimensioning of heating and ventilation plants for livestock houses
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherSBI forlag
  Number of pages41
  Publication statusPublished - 1972
  SeriesSBI-notat
  Number20

  Cite this