Direkte krav ved fast ejendom

Rasmus C. L. Pedersen, David Kjølby Larsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Projektet behandler området for direkte krav, ”springende regres”, i tilknytning til mangler ved fast ejendom. Formålet med projektet er en analyse af fremsatte teorier sammenholdt med dansk retspraksis.

Der bliver i projektet redegjort for det direkte krav og de obligationsretlige sondringer mellem direkte krav efter cessionssynspunktet og retsbrudssynspunktet. Herefter beskrives teorierne om kontraktsafhængigt retsbrudsansvar og den af Vibe Ulfbeck præsenterede teori, ”blandingsteorien”.

I analysen søges det fastlagt, hvorvidt teorierne anvendes i dansk ret, og hvilke betingelser der stilles for at rejse et direkte krav. Der er inddraget afgørelser fra de sidste 40 års retspraksis, særligt med afgørelser fra nyere praksis, i forsøget på at fastlægge disse betingelser og samtidig undersøge, om der har været en udvikling mod en mere objektiviseret retstilstand.
Original languageDanish
Book seriesJustitia
Publication statusPublished - 1 Feb 2014

Cite this