Diskurs og praksis: teori, metode og analyse

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

Diskursanalyse har efterhånden etableret sig som forskningsretning inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er sket en betydelig udvikling inden for diskursanalytiske metoder, metodologier og analyseformer, hvor kendte tilgange har måttet stå deres prøve og nye tilgange er kommet til.

Diskurs og praksis teori, metode og analyse fører udviklinger inden for diskursanalyse up to date og præsenterer nyere diskursanalytiske tilgange, som ikke tidligere er blevet introduceret sammenhængende på dansk. Bogen fokuserer især på multimodale tilgange, hvor både sproget og andre udtryksformer (fx billeder, kropssprog og artefakter) behandles analytisk. Desuden præsenterer bogens kapitler forskellige måder, hvorpå forholdet mellem diskurs og praksis kan forstås og analyseres.

Det er et krævende arbejde at tilrettelægge og udføre gode diskursanalyser. Ambitionen med Diskurs og praksis teori, metode og analyse er derfor at klæde læseren på til selv at kunne gennemføre faktiske diskursanalyser. Bogen lægger op til en metodisk reflekteret analyse, hvor analyseredskaberne ikke anvendes mekanisk, men involverer selvstændig tænkning og dømmekraft.

Bogens forfattere er alle tilknyttet Mattering: Center for Diskurs og Praksis ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Edition1.
Number of pages183
ISBN (Print)978-87-593-1879-9
Publication statusPublished - 7 Aug 2016
SeriesMetoder i samfundsvidenskab og humaniora
Number1
ISSN2446-0710

Cite this