Dokumentation af LCAbyg 2023: Kortlægning for LCA-beregning og efterlevelse af BR-kravene i beregningen med udgangspunkt i LCAbyg23 værktøjet

Research output: Book/ReportReportCommunication

181 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten giver et indblik i hvordan beregningsprogrammet LCAbyg 2023 efterlever kravene i bygningsreglementet der trådte i kraft d. 1. januar 2023 omkring klimapåvirkning der do-kumenteres med Livscyklusvurderinger (LCA) der beskriver byg-ningers miljøprofil og resurseforbrug. Der bliver beskrevet hvordan LCAbyg 2023 Livscyklusopgørelse (Life cykle inventory (LCI)) er opbygget og hvordan de enkelte moduler i livscyklus-vurderingen, der skal dokumenteres i bygningsreglementet, beregnes i LCAbyg 2023.
Original languageDanish
Place of PublicationBUILD, Aalborg Universitet
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Volume2024
Edition1
Number of pages35
ISBN (Electronic)87-94561-12-5
Publication statusPublished - 11 Mar 2024

Cite this