Drænbehandling af recidiverende otitis media hos børn: En gennemgang af et Cochrane-review

Jørgen Lous, Christina Ryborg Trankjær, Janus Laust Thomsen

Research output: Contribution to journalReview articleResearchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Abstract

I et nyligt publiceret Cochrane-review om effekten af indsættelse af trommehindedræn hos børn med recidiverende akut otitis media (RAOM) fandt man kun to studier, som opfyldte inklusionskriterierne. De inkluderede studier påviste en absolut risikoreduktion for at få AOM på 0,34 på seks måneder. Ved at inkludere de tre studier, som man ekskluderede i reviewet, kan grundlaget udvides fra 148 til 518 børn. De tre studier understøtter Cochrane-reviewets resultater, selv om deres design er forskellige. Det vil være relevant at inddrage livskvalitet, fravær fra skole og daginstitution samt bivirkninger som effektparametre i fremtidige studier. Som det er nu, hviler drænbehandlingen af børn med RAOM på et beskedent videnskabeligt grundlag.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for læger
Volume172
Issue number37
Pages (from-to)2526
Number of pages5
ISSN0041-5782
Publication statusPublished - 13 Sep 2010
Externally publishedYes

Cite this